El servei de neteja del litoral recull més de 13 tones de residus a l’Agost

Prop d’un 57 % del material retirat ha estat plàstic

El servei de neteja del litoral de les Illes Balears ha retirat, durant el mes d’agost, un total de 13.445,90 kg de residus a les quatre illes, que es tradueixen en 351,18 kg de mitjana al dia. Així, a Mallorca s’han recollit 8.099,65 kg; a Eivissa, 2.904,45 kg; a Menorca, 2.220,63 kg, i a Formentera, 221,77 kg.

La recollida de residus al litoral és un servei pioner a la Mediterrània que presta l’Agència de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) i que disposa de trenta embarcacions, distribuïdes per illes de la manera següent: catorze vaixells a Mallorca, set a Eivissa, set més a Menorca i dos a Formentera. Aquestes embarcacions funcionen amb gas propà GLP i càrrega solar.

Del total de residus recollits, un 56,98 % —és a dir, 7.662,12 kg— són plàstics. Les altres dues matèries predominants sobre el conjunt recollit són la fusta, que constitueix un 12,90 % del total recollit (1.734,08 kg), i la vegetació, que suposa un 12,72 % de la recollida global, la qual cosa es tradueix en 1.709,69 kg recollits. També s’han arreplegat 1.612,50 kg (un 11,99 % del total) d’orgànic i 727,52 kg (5,41 %) d’altres residus.