L’Agència destina 23,9 milions d’euros fins a 2025 al manteniment i la gestió de la dessaladora de la badia de Palma

\ El contracte es licitarà per un període de tres anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo durant dos anys consecutius

\ La planta de Palma és el principal element productiu del sistema d’abastiment d’aigua en alta de Mallorca

 

El Consell de Govern ha autoritzat l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) a aprovar l’expedient de despesa corresponent a la contractació del servei d’explotació, manteniment, conservació, operació i reparació de la instal·lació de la dessaladora d’aigües marines (IDAM) de la badia de Palma i les instal·lacions annexes, amb una despesa màxima de 16.398.764,62 € (amb l’IVA inclòs), corresponent a les anualitats 2020, 2021 i 2022. A més, es preveu una possible pròrroga del servei per un termini de dos anys per un import màxim de 7.591.892,72 € (amb l’IVA inclòs).

El contracte vigent acaba enguany i és necessari garantir el servei del manteniment i l’explotació de la instal·lació, tenint en compte que la planta és el principal element productiu del sistema d’abastament d’aigua en alta de Mallorca.

Anualitats i període de licitació (tres anys):

 

Anualitat Sense IVA IVA Total
2020 3.011.710,67 € 632.459,24 € 3.644.169,91 €
2021 4.517.566,01 € 948.688,86 € 5.466.254,87 €
2022 4.517.566,01 € 948.688,86 € 5.466.254,87 €
2023 1.505.855,34 € 316.229,62 € 1.822.084,96 €
TOTAL 13.552.698,03 € 2.846.066,58 € 16.398.764,62 €

 

Anualitats i període de pròrrogues previstes (dos anys):

 

Anualitat Sense IVA IVA Total
2023 2.091.430,50 € 439.200,41 € 2.530.630,91 €
2024 3.137.145,75 € 658.800,61 € 3.795.946,36 €
2025 1.045.715,25 € 219.600,20 € 1.265.315,45 €
TOTAL 6.274.291,50 € 1.317.601,22 € 7.591.892,72 €