L’Agència destina 23,9 milions d’euros fins a 2025 al manteniment i la gestió de la dessaladora de la badia de Palma

\ El contracte es licitarà per un període de tres anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo durant dos anys consecutius

\ La planta de Palma és el principal element productiu del sistema d’abastiment d’aigua en alta de Mallorca

 

El Consell de Govern ha autoritzat l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) a aprovar l’expedient de despesa corresponent a la contractació del servei d’explotació, manteniment, conservació, operació i reparació de la instal·lació de la dessaladora d’aigües marines (IDAM) de la badia de Palma i les instal·lacions annexes, amb una despesa màxima de 16.398.764,62 € (amb l’IVA inclòs), corresponent a les anualitats 2020, 2021 i 2022. A més, es preveu una possible pròrroga del servei per un termini de dos anys per un import màxim de 7.591.892,72 € (amb l’IVA inclòs).

El contracte vigent acaba enguany i és necessari garantir el servei del manteniment i l’explotació de la instal·lació, tenint en compte que la planta és el principal element productiu del sistema d’abastament d’aigua en alta de Mallorca.

Anualitats i període de licitació (tres anys):

 

AnualitatSense IVAIVATotal
20203.011.710,67 €632.459,24 €3.644.169,91 €
20214.517.566,01 €948.688,86 €5.466.254,87 €
20224.517.566,01 €948.688,86 €5.466.254,87 €
20231.505.855,34 €316.229,62 €1.822.084,96 €
TOTAL13.552.698,03 €2.846.066,58 €16.398.764,62 €

 

Anualitats i període de pròrrogues previstes (dos anys):

 

AnualitatSense IVAIVATotal
20232.091.430,50 €439.200,41 €2.530.630,91 €
20243.137.145,75 €658.800,61 €3.795.946,36 €
20251.045.715,25 €219.600,20 €1.265.315,45 €
TOTAL6.274.291,50 €1.317.601,22 €7.591.892,72 €