L’Agència ja disposa dels terrenys per a construir la nova estació de bombament d’aigües residuals d’Es Llombards

La infraestructura permetrà al nucli connectar la xarxa de clavegueram a la del municipi

El gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), Guillem Rosselló, i la batlessa de Santanyí, Maria Pons han signat, aquest dimecres, la cessió, per part de l’ajuntament, d’uns terrenys de 98 m2, per a la construcció de la nova Estació de Bombament d’Aigües Residuals (EBAR) d’Es Llombards.

El consistori santanyiner dona compliment, així, al Conveni de col·laboració signat l’agost de 2018 amb l’ABAQUA amb el qual es comprometia a cedir els terrenys. Això, una vegada l’ajuntament sol·licitàs la possibilitat de connexió del nucli d’Es Llombards, el qual disposa de la xarxa de clavegueram executada al sistema general de sanejament del municipi.

Les actuacions proposades permetran donar servei a una població màxima estimada d’uns 735 habitants, i en conseqüència es dimensionen les instal·lacions per un cabal diari de 147 m3/dia i un cabal punta de 25 m3/h. El pressupost associat ascendeix a 596.521,25 € (exclòs l’IVA).

Entre les actuacions a executar, es preveu la construcció d’un pou de bombament de 12 m2 de superfície i 4,5 m d’alçada lliure així com l’execució de 3.370 m de col·lector d’impulsió.

El termini d’execució s’estima en 7 mesos, incloent-hi les proves de funcionament i posada a punt de les instal·lacions.