L’Agència assumeix la gestió del nou tanc de tempestes del port d’Eivissa

tanc de tempestes

La conselleria de Medi Ambient i Territori ha signat l’acta de recepció elaborada pel Ministeri de Transició Ecològica

La conselleria de Medi Ambient i Territori ha recepcionat, aquest dimarts, les obres incloses en el projecte d’adequació del sistema de sanejament d’Eivissa, que s’han desenvolupat sota la direcció del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

Una vegada recepcionades pel Govern, les instal·lacions seran gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) tal com preveu el Protocol general a travès del qual es fixa el marc general de col·laboració en l’àmbit del sanejament i la depuració.

En l’àmbit d’aquesta actuació s’han executat diverses infraestructures. Així, en el Sistema que desemboca al Port d’Eivissa s’ha construït un conjunt que inclou una Estació de Bombeig d’Aigües Residuals (EBAR), un tanc de tempestes i una Estació de Bombeig d’Aigües Pluvials (EBAP) amb les instal·lacions auxiliars corresponents i un tram d’impulsió d’aigües residuals fins a una connexió amb la conducció ja existent i la impulsió de les aigües pluvials fins al tram final de la conducció que vessa a la mar.

En el Sistema que desemboca a Talamanca s’ha construït una infraestructura molt similar: el tanc de tempestes de Ses Feixes i un conjunt EBAR/EBAP amb les instal·lacions auxiliars corresponents així com un tram d’impulsió d’aigües residuals fins a connectar-se amb una conducció ja existent i la impulsió de les pluvials fins a l’emissari de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’Eivissa

Finalment, en el Sistema Col·lector Zero s’ha substituït part dels equipaments ja existents. Totes aquestes infraestructures es troben integrades en un sistema de telecontrol para a la seva explotació.
La conselleria ha signat, també, l’acta de recepció de les obres del col·lector interceptor de la conducció d’Es Canar incloses en el Modificat nº 1 del contracte d’elaboració de remodelació de l’EDAR de Santa Eulària des Riu. L’objectiu d’aquesta actuació, dirigida també pel Ministeri, és evitar l’acumulació d’aigua residual en un punt baix existent en el darrer tram del col·lector d’Es Canar.

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, s’ha mostrat satisfet per la imminent posada en marxa del tanc de tempestes del Port d’Eivissa, una infraestructura que ha aixecat molta expectació a l’illa. Amb tot, ja han advertit, tal com ve fent el Ministeri, que fins que no es completi la separació de les xarxes d’aigües fecals i pluvials de la ciutat no es resoldran completament les molèsties que pateix la ciutadania, com ara el vessament d’aigües fecals a les instal·lacions portuàries.

En aquest sentit, ja han avançat que la intenció d’ABAQUA és constituir d’immediat una Mesa de treball amb l’ajuntament d’Eivissa amb la intenció de col·laborar i fer el seguiment de l’execució de les actuacions necessàries per trobar una solució completa al problema.