L’Agència treu a licitació les obres de remodelació de la tercera línia de producció de la dessaladora de Formentera

Les actuacions son finançades per l’Impost de turisme sostenible

L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha tret, aquesta setmana, a licitació el contracte per les obres de remodelació de la tercera línia de producció de la dessaladora de Formentera. Es tracta d’un projecte, finançat amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), que compta amb un pressupost de 400.000 €.

Actualment, la dessaladora de Formentera disposa de dues línies de producció, renovades el 2015, que produeixen 5.000 m3 diaris i d’una tercera línia més antiga amb una capacitat de 2.000 m3 diaris i que només opera en casos de demanda elevada, és a dir, bàsicament, els mesos d’estiu. Tota l’aigua potable que es consumeix a l’illa és subministrada per l’ABAQUA a partir de la producció de la planta.

D’ençà 2015, la producció d’aigua dessalada a Formentera s’ha incrementat un 16%. És per això que es considera convenient renovar la tercera línia de producció amb la instal·lació d’un nou bastidor d’osmosi inversa que tindrà una capacitat de 2500 m3/dia. L’actuació preveu l’ús de noves tecnologies que permetran una reducció del consum energètic de la planta.

Amb aquestes millores, es reforça la garantia ja existent del subministrament urbà de l’illa. La capacitat més gran de la planta permetrà reduir la pressió sobre l’aqüífer de l’illa, actualment en estat de sobreexplotació i salinització.