El cànon de sanejament finança dos projectes a la depuradora de Palma per un import de més de deu milions d’euros

\ EMAYA va presentar la proposta de finançament a la Direcció General de Recursos Hídrics, tal com marca la normativa

\ Gràcies a la col·laboració entre ambdues administracions, es renovaran els col·lectors de dues de les estacions d’impulsió i se’n construirà una de nova

El Consell de Govern ha atorgat al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa per transferir a l’entitat EMAYA, SA, la quantitat de 10.282.760,82 € del cànon de sanejament.

La transferència es justifica per l’adequació als criteris de finançament del cànon de dos projectes presentats per l’empresa municipal a la Direcció General de Recursos Hídrics: d’una banda, el «Projecte de la nova estació d’impulsió la Ribera i de conducció a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) Palma-1», per un import de 8.292.078,85 €; i, de l’altra, el «Projecte d’obres de renovació dels col·lectors d’impulsió cap a l’EDAR Palma-1 des de les estacions d’impulsió (EI) 4 i 5 de la zona costanera de la Platja de Palma», per un import d’1.990.681,97 €.

El pagament anirà a càrrec dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma amb la distribució següent:

AnyImport
20201.028.276,07 €
20211.076.665,54 €
20221.064.568,18 €
20231.052.470,81 €
20241.040.373,44 €
20251.028276,07 €
20261.016.178,72 €
20271.004.081,35 €
2028991.983,98 €
2029979.886,66 €
Total10.282.760,82 €