L’ITS finançarà un dipòsit de 15.000 m3 que permetrà regular l’abastiment d’aigua al pla, al raiguer i al llevant de Mallorca

\ L’Agència Balear de l’Aigua ha rebut l’autorització per licitar les obres per un import màxim de 2,7 milions d’euros
\ Les instal·lacions actuals, situades a sa Marineta (Llubí), només tenen capacitat per a 1.080 m3

El Consell de Govern ha autoritzat, aquest divendres, l’Agència Balear de l’Aigua a aprovar l’expedient de despesa corresponent a la contractació de les obres del nou dipòsit regulador d’aigua potable a Son Sitges, a sa Marineta (Llubí). Les obres es licitaran per un import màxim de 2.700.000,00 €, sense l’IVA. Els doblers provenen dels fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS).

El dipòsit tindrà una capacitat de 15.000 m3 i serà una infraestructura cabdal en la regulació de l’abastiment d’aigua als municipis del Pla i el Raiguer, així com en un futur a la zona del Llevant de Mallorca. La nova infraestructura servirà per regular les aigües procedents tant dels pous d’extracció dels aqüífers de Sa Marineta, s’Estremera o de la font de Sa Costera com de l’aigua provinent de la dessalinitzadora d’Alcúdia.

L’actual dipòsit té capacitat només per a 1.080 m3 i això impedeix garantir la regulació del cabal d’aigua procedent d’aquestes fonts i assegurar l’abastiment a la xarxa en alta de Mallorca. Aquesta situació requereix una ampliació urgent de les instal·lacions no només per garantir la capacitat de regulació de l’aigua, sinó també per garantir el funcionament correcte de les instal·lacions hidràuliques actuals, així com el desenvolupament de la xarxa en alta des de Maria de la Salut fins a Manacor, prevista en el Pla Hidrològic de les Illes Balears, actualment en fase d’execució de les obres, pel que fa al primer tram, que arriba fins a Petra.

L’optimització dels serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua, així com dels recursos destinats a l’abastiment a poblacions, constitueix una activitat marcadament d’interès públic. A banda, l’execució de les obres del projecte del nou dipòsit esdevé una necessitat imperiosa per tal de garantir el subministrament d’aigua a tota la xarxa de Mallorca, especialment en casos d’avaria, ja que amb aquesta actuació es garantirà la reserva d’aigua mitjançant l’augment de la capacitat d’emmagatzematge i regulació. Per aquest motiu, es va qualificar d’interès públic excepcional executar aquesta actuació.