L’Agència Balear de l’Aigua adjudica les obres de l’emissari submarí de Ciutadella Nord

L’actuació, finançada per l’ITS, s’executarà per un import de 549.156,76 euros

L’Agència Balear de l’Aigua ha adjudicat, per un import de 549.156,76 euros les obres de finalització de l’emissari submarí de l’Estació Depuradora d’Aigues Residuals (EDAR) de Ciutadella Nord. El projecte està finançat amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS).

El sistema general de sanejament i depuració de Ciutadella Nord dona servei a les urbanitzacions, bàsicament turístiques, situades al nord del nucli urbà (denominades Cala’n Blanes, Los Delfines i Cales Piques), i consisteix en l’EDAR, la xarxa de bombaments i impulsions (9 bombaments), i el sistema de restitució d’efluents.

Les actuacions a executar són les següents:

– Subministrament i instal·lació de 625 metres de canonada de polietilè d’alta densitat, recolzada al fons marí. La connexió amb la canonada ja existent es farà mitjançant una peça especial de transició. Addicionalment, el primer tram de la canonada, es reforçarà mitjançant la col·locació d’ancoratges de fons de baix impacte ambiental.

– Execució de 50 metres de difusor, consistent en una canonada de polietilè d’alta densitat.

– Es retiraran les restes de canonades i llasts de formigó del projecte original.

El termini d’execució de les obres s’estima en 10 mesos.