Comencen les obres de la substitució parcial de la xarxa de sanejament de Ciutadella Sud

El projecte està finançat a través de l’Impost de Turisme Sostenible

Les obres per a la substitució parcial de la xarxa de sanejament de Ciutadella Sud, gestionada per l’Agència Balear de l’Aigua, han començat aquesta setmana. L’objectiu d’aquest projecte, finançat a través de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) amb un pressupost de 322.635,51 €, és renovar la conducció entre les Estacions de Bombeig d’Aigües Residuals (EBAR) de Canal Salat i Santandria per garantir-ne un funcionament òptim.

Així doncs, les tasques que s’hi realitzaran permetran substituir el tram de 342 metres de canonada de fibrociment que hi ha instal·lada per una conducció de polietilè d’alta densitat. Els terminis d’execució de l’obra són de 4 mesos. Les actuacions previstes serviran per acabar amb les avaries puntuals però cada vegada més freqüents, provocades per l’antiguitat de les instal·lacions.

La substitució parcial de la xarxa de sanejament, que té 25 anys, permetrà que tot el sistema de conducció funcioni correctament. Cal tenir en compte que la canonada de fibrociment s’ha vist afectada per l’acumulació de gasos generats en les aigües residuals, el que ha provocat diverses incidències.

Des que l’Agència Balear de l’Aigua va assumir la gestió de les instal·lacions de Ciutadella Sud, el 1991, no s’havien dut a terme actuacions integrals de millora, sinó intervencions concretes per reparar certs punts.

Cal recordar que aquest sistema general de sanejament i depuració dona servei al nucli urbà de Ciutadella i a les urbanitzacions, situades al sud del nucli, de Cap d’Artrutx, Son Blanc, Cala Blanca, Sa Caleta i Santandria.