L’Agència Balear de l’Aigua adjudica la redacció del projecte de les obres de conducció d’aigua potable de Petra a Manacor

L’extensió de la xarxa en alta de Mallorca pretén garantir l’abastiment d’aigua de qualitat i contribuir a la recuperació dels aqüífers

L’Agència Balear de l’Aigua ha adjudicat la redacció del projecte i tramitació de les obres de conducció d’aigua potable de Petra a Manacor a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) MS Ingenieros, S.L. – G-SIX International Engineering, S.L. per un import de 164.620 € (IVA exclòs). Aquesta oferta ha estat la més avantatjosa de les set que s’hi presentaren, d’acord amb els criteris d’adjudicació del contracte.

Aquesta actuació és la segona fase del projecte de desenvolupament de la xarxa hidràulica en alta des de Maria de la Salut fins a Manacor, d’acord amb el Programa d’actuacions i infraestructures 2015-2021 que recull el Pla Hidrològic de les Illes Balears. La primera fase, cal recordar, és la construcció de la conducció Maria de la Salut – Petra, que es va adjudicar per 7,2 milions d’euros finançats a través del fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) i de la qual enguany s’han començat a executar les obres.

Així, l’actuació prevista en la segona fase consisteix en donar continuïtat al tram Maria de la Salut – Petra per arribar a Manacor a través de 15.350 metres de conducció, que tendrà el punt final en un nou dipòsit de 20.000 m3 de capacitat a Manacor. Serà aquesta infraestructura la que permetrà, en un futur, l’ampliació de la xarxa fins a les zones costeres de Cala Millor i Santanyí.

L’extensió de la xarxa en alta de Mallorca pretén garantir l’abastiment d’aigua de qualitat, la qual cosa també contribuirà a la recuperació dels aqüífers.