El cànon de sanejament finança la connexió del nucli des Llombards a la xarxa de clavegueram de Santanyí

\ El projecte suposarà una despesa màxima de 721.790,21 € i permetrà l’accés al sistema de sanejament d’una població estimada de 735 habitants
\ Les actuacions previstes inclouen la construcció d’una nova estació de bombament per a la qual el consistori ja ha cedit els terrenys a ABAQUA


El Consell de Govern ha autoritzat l’Agència Balear de l’Aigua a aprovar l’expedient de despesa corresponent a la contractació de les obres de sanejament general des Llombards, a Santanyí, amb una despesa màxima de 721.790,71 €, amb l’IVA inclòs.

Les actuacions incloses en el projecte són les següents:

– Estació de Bombament d’Aigües Residuals (EBAR) des Llombards.

– Connexió al clavegueram municipal.

– Col·lector d’impulsió d’aigües residuals des de la nova EBAR des Llombards fins al clavegueram de Santanyí.

– Nova connexió de servei elèctrica a l’EBAR.

– Substitució d’equips a l’EBAR de la carretera des Llombards.

El projecte permetrà donar servei a una població estimada de 735 habitants. Les instal·lacions estaran dimensionades per un cabal diari de 147 m3/dia i un cabal punta de 25 m3/h.

L’Agència Balear de l’Aigua i l’Ajuntament de Santanyí van signar un conveni de col·laboració, el 2018, per dur a terme la connexió del nucli des Llombards al sistema general de sanejament i depuració de Santanyí. Fruit d’aquest conveni, el passat mes de maig, el consistori va cedir a l’Agència uns terrenys de 98 m2 per a la construcció de la nova EBAR.

Aquest projecte compleix les condicions per a ser finançat a càrrec del cànon de sanejament perquè permetrà conduir les aigües residuals del nucli al sistema general de sanejament i depuració de l’EDAR de Santanyí.