L’Agència Balear de l’Aigua destinarà 10 milions d’euros al manteniment de les depuradores que gestiona a Menorca i Eivissa

\ L’Agència gestiona 13 EDAR a l’illa de Menorca, que donen servei a un total de 280.867 persones

\ A l’illa d’Eivissa, l’Agència gestiona 10 EDAR, que donen servei a 287.197 persones

El Consell de Govern ha atorgat al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent als expedients d’indemnització a l’Agència Balear de l’Aigua pels costs de conservació, manteniment i explotació de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que gestiona a les illes d’Eivissa i Menorca per un import de 10.143.002,41 €.

D’aquesta manera, l’Agència destinarà 5.058.195, 36 € al manteniment, la conservació i l’explotació durant el 2021 de les 13 EDAR que gestiona a l’illa de Menorca, que donen servei a una població de 280.867 persones, amb una capacitat de tractar fins a 17.318.155 m3 anuals.

Pel que fa a l’illa d’Eivissa, l’Agència destinarà 5.084.807,05 € al manteniment, la conservació i l’explotació durant el 2021 de les 10 EDAR que gestiona a l’illa d’Eivissa, que donen servei a una població de 287.197 persones, amb una capacitat de tractar fins a 20.834.697 m3 anuals.