L’Agència Balear de l’Aigua destinarà 2,6 milions al manteniment i a l’explotació de la dessalinitzadora de Santa Eulària

El nou contracte assegura el funcionament d’una instal·lació essencial per a l’abastiment d’aigua a Eivissa fins al 2024

El Consell de Govern ha autoritzat l’Agència Balear de l’Aigua a aprovar l’expedient de despesa corresponent a la contractació del servei d’explotació, manteniment, conservació i operació de la planta dessalinitzadora d’aigua de mar (IDAM) de Santa Eulàlia des Riu i les seves instal·lacions annexes, per un pressupost màxim de 2.590.164,14 €, sense l’IVA. El nou contracte tindrà vigència fins al 2024.

Aquesta planta dessalinitzadora d’aigua de mar i les instal·lacions annexes són fonamentals per al sistema d’abastiment d’aigua a l’illa d’Eivissa. El contracte de conservació, manteniment, operació i explotació preveu una producció anual de quatre hectòmetres cúbics. Per assolir aquesta previsió, es considera necessari mantenir la plantilla actual, formada per un cap de planta, un oficial electromecànic, un oficial electroelectrònic instrumentista i cinc operadors de planta. En el contracte es considera inclòs el manteniment predictiu, preventiu i normatiu de les instal·lacions, així com el manteniment correctiu i la reparació d’avaries.

Les instal·lacions es van posar en marxa el 2017 i, a partir de 2018, la IDAM es va integrar en el sistema d’interconnexió de la xarxa d’abastiment en alta d’Eivissa. Aquell any, les instal·lacions van produir un 5 % del total d’aigua dessalinitzada que s’hi va consumir. Aquesta xifra s’ha incrementat fins al 31 % enguany, de manera que el pes d’aquesta infraestructura s’ha consolidat en el sistema d’abastiment de l’illa: s’ha garantit el subministrament d’aigua de qualitat durant els mesos de més demanda, s’ha abastit l’illa durant els mesos d’hivern i s’ha contribuït a millorar la recuperació dels aqüífers.