L’Agència Balear de l’Aigua inverteix més de 500.000 euros a l’EDAR de Can Bossa

Les actuacions han permès que les instal·lacions assoleixin un estat òptim de funcionament a totes les fases de tractament

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Can Bossa, a Sant Josep de sa Talaia, ha assolit un estat òptim a totes les fases de tractament una vegada l’Agència Balear de l’Aigua ha executat actuacions de millora per un import de 506.353,93 € el darrer any.

Aquestes actuacions s’han executat al llarg del darrer any atenent a necessitats de reposició dels equips electromecànics i a millores en el tractament. Més de la meitat del pressupost total assignat a aquestes millores s’ha destinat a la renovació integral dels decantadors centrífugs i auxiliars, amb una inversió de 268.995,10 €.

Una altra millora important ha estat la rehabilitació de l’edifici de deshidratació de fangs, així com de les canalitzacions i quadres elèctrics. S’han renovat també els sedassos de pretractament i recepció de fosses sèptiques així com les bombes de recirculació interna de les basses de tractament biològic, entre d’altres millores.

L’EDAR de Can Bossa és la quarta en tamany de l’illa d’Eivissa. Va entrar en funcionament el 1994 i fou remodelada el 2011. Actualment, està dissenyada per a una població de 42.000 persones i, a més, tracta el contingut de les fosses sèptiques de tots els habitatges en sòl rústic de l’illa.

El secretari general de l’Agència, Juan Calvo, s’ha mostrat «molt satisfet» dels resultats obtinguts en el rendiment de l’EDAR una vegada s’han executat les actuacions de millora i ha recordat que, actualment, està en procés de redacció el projecte de substitució i millora de la xarxa de sanejament en alta de la depuradora, amb un pressupost estimat de 3,8 milions d’euros, i que es preveu que es pugui iniciar les obres el 2023.