L’Agència Balear de l’Aigua executa millores per valor de més de 100.000 € a la depuradora de Sant Josep

L’objectiu de l’actuació és garantir la correcta depuració de les aigües residuals del nucli urbà josepí

L’Agència Balear de l’Aigua ha executat per un import de 106.182,87 € (amb l’IVA inclòs) les obres d’instal·lació d’un nou sistema d’airejament a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Josep de sa Talaia. L’objectiu d’aquesta actuació és el desmuntatge i sanejament d’una part de l’actual instal·lació d’airejament de les llacunes de l’EDAR i la instal·lació d’elements que millorin el sistema així com la substitució d’aquells que es trobin més deteriorats.

L’objectiu d’aquestes obres era remodelar les instal·lacions del tractament biològic de la depuradora per garantir la correcta depuració de les aigües residuals del nucli urbà josepí. D’aquesta manera, s’ha desmuntat una part de la instal·lació actual d’airejament del llacunatge biològic de la depuradora a partir de la millora del sistema i s’han substituït alguns elements que es trobaven en estat de deteriorament. El termini d’execució de les obres ha estat de 4 mesos.

Entre les actuacions executades s’inclou el desmuntatge i sanejament dels col·lectors de repartiment al biològic, la instal·lació de noves bombes de recirculació amb canonada fins a l’entrada d’aigua al biològic, la instal·lació d’airejadors i agitador en bassa del biològic, la instal·lació d’un nou quadre de potència i control o el desmuntatge i sanejament de l’actual decantador lamelar.

La depuradora de Sant Josep de sa Talaia va ser inaugurada el 1994 i fou remodelada el 2014. El seu cabal de disseny és de 345 m3/dia per a un població de disseny de 1400 persones. Amb aquesta actuació, l’Agència dona resposta al seu Informe de sanejament 2020 on es detectava que l’EDAR requeria una actuació de millora per complir amb els paràmetres europeus de sanejament.