El projecte LIFE+ WAT’SAVEREUSE explora les barreres i els beneficis d’aplicar la circularitat a la gestió del cicle de l’aigua dels entorns turístics

El Parc Bit acull el primer Taller regional a les Illes Balears d’aquest projecte liderat per l’Euroregió

L’Agència Balear de l’Aigua (ABAQUA), l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) i el Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliqIB), han organitzat, aquesta setmana, al Parc Bit, el primer dels quatre tallers regionals (workshop) previstos dintre del projecte europeu WAT’SAVEREUSE, finançat pel programa europeu LIFE+ i coordinat per l’Euroregió Pirinencs-Mediterrània (EPM).

La jornada de feina ha comptat amb la participació de representants d’ABAQUA, l’AETIB, el CliqIB, la Federació Hotelera de Mallorca (FEHM) i experts reconeguts com el catedràtic d’Economia aplicada de la UIB, Antoni Riera; el professor de Geografia de la UIB, Cels García; o l’hidrogeòleg Alfredo Barón, entre d’altres.

L’objectiu de LIFE+ WAT’SAVEREUSE és explorar i destacar els beneficis de la reducció del consum d’aigua i la seva reutilització als entorns turístics. En el taller, s’ha utilitzat la metodologia DPSIR (Drivers, Pressures, State, Impact and Response) per a identificar les relacions causa-efecte entre els components socials, econòmics i ambientals de l’escassetat d’aigua i identificar els reptes principals a abordar des del sector turístic.

Els assistents han assenyalat la importància que el preu de l’aigua sigui equitatiu a la situació d’escassetat del recurs com a base per a impulsar millores en la gestió. En aquest sentit, han coincidit, també, en la importància d’aplicar les noves tecnologies digitals a la comptabilitat de l’aigua així com en la gestió de piscines i jardins.

Durant la jornada, s’ha posat de relleu, també, la necessitat conscienciar a tot el sector de la cadena de valor del turisme. Un dels objectius específics del projecte, de fet, és el disseny d’una nova metodologia de comunicació per reduir el consum d’aigua i conscienciar sobre els beneficis de la reutilització d’aigua en el sector turístic.

LIFE+ WAT’SAVEREUSE té una durada de tres anys i un pressupost de 1,5 milions d’euros. Pel seu desenvolupament, compta amb un consorci de 9 socis de Catalunya, Occitània i les Illes Balears, en el qual participen la AETIB , ABAQUA i el CLIQIB.