LIFE+ WAT’SAVEREUSE aprova el Pla de comunicació a les Illes Balears amb l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat de reduir el consum d’aigua en una temporada rècord

Els tres socis del projecte europeu a l’arxipèlag presenten el lloc web i les primeres accions comunicatives

Els tres socis balears de LIFE+ WAT’SAVEREUSE (Agencia Balear de l’aigua, Agencia d’Estratègia turística de les Illes Balears (AETIB) i Cluster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliQib)), han participat, aquest dijous, en la reunió de coordinació del projecte, impulsat per l’Euroregió Pirineus-Mediterrani, celebrada a Perpinyà. 

Durant la trobada, s’han aprovat els plans de comunicació regionals de la iniciativa que neix per conscienciar sobre la necessitat de reduir el consum d’aigua i promoure la seva reutilització en els entorns turístics. Els tres socis balears han presentat la pàgina web a través de la qual dirigiran els missatges dirigits als visitants (https://abaqua.cat/ca/water-use-campaign/). A més, han anunciat que ja està en marxa la realització d’una sèrie de videos que s’emetran en els idiomes dels cinc principals mercats emissors (Alemanya, Regne Unit, Espanya França i Itàlia). El disseny i execució de la campanya tindrà un cost de 50.000 €.

En un context d’emergència climàtica, que afecta especialment a la conca mediterrània, l’estalvi i la reutilització són l’únic camí per garantir la disponibilitat del recurs per a les generacions futures. I, en aquest sentit, en un arxipèlag on el turisme és el principal motor econòmic, es fa més necessari que mai comptar amb la complicitat de la indústria i dels seus clients.

Amb l’objectiu de promoure els beneficis de la reducció del consum d’aigua i la seva reutilització en els entorns turístics, LIFE+ WAT’SAVEREUSE està elaborant guies de bones pràctiques i un repositori de consulta de noves tecnologies de l’aigua per posar a la disposició d’empreses i administracions vinculades al sector turístic. Així mateix, es duran a terme tallers i reunions amb el sector turístic i administracions locals per comunicar aquestes mesures d’estalvi i reutilització de l’aigua.

L’objectiu últim del projecte és contribuir a mitigar el problema de la manca d’aigua en les Illes Balears afavorint la millora del cicle de l’aigua en tota la cadena de valor del sector turístic. En aquest sentit, la implementació de mesures d’estalvi i reutilització redundarà en la reducció de la pressió sobre els aqüífers i la seva recuperació, incrementant la resiliència de les illes davant futures sequeres amb l’actual context d’emergència climàtica.