L’Agència Balear de l’Aigua licitarà les obres d’ampliació de la depuradora d’Inca per un import màxim de 15 milions d’euros

Es tracta de la primera actuació de rellevància a les instal·lacions des de 1997

El Consell de Govern ha autoritzat l’Agència Balear de l’Aigua a aprovar l’expedient de despesa corresponent a la contractació de les obres d’ampliació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’Inca, amb una despesa màxima de 15.212.929,20 €, amb l’IVA inclòs.

Aquesta actuació suposa la primera remodelació de les instal·lacions des de 1997 i permetrà que el cabal màxim de depuració passi dels 4.410 m3/dia als 10.000 m3/dia. D’aquesta manera, quan les obres hagin finalitzat es podrà donar servei a una població de 58.333 persones quan, actualment, es presta servei a una població de 25.725 persones.

El projecte preveu millores en la línia d’aigües, en què s’afegirà un tractament fisicoquímic, i en la línia de fangs. També es renovaran els reactors biològics i el decantador.

Les obres se sufragaran, parcialment, amb doblers provinents de l’impost del turisme sostenible (ITS).