Quatre joves s’incorporen a l’Agència Balear de l’Aigua gràcies al programa “SOIB Qualificats – Primera Experiència”

Aquest programa està impulsat pel SOIB i  per la Unió Europea (Next Generatiu EU), mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), i fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals. PEX 13/2021

Amb l’objectiu d’impulsar un sistema d’informació ambiental del servei de sanejament i depuració d’aigües residuals així com del servei de neteja del litoral, l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental va sol·licitar participar en la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023, destinada a finançar el programa “SOIB Qualificats – Primera Experiència”, impulsat pel SOIB i amb el finançament de la Unió Europea (Next Generatiu EU), mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), i fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.

El programa SOIB Qualificats Primera Experiència a Administracions Públiques ha permès la incorporació de quatre persones a l’Agència Balear de l’Aigua. Participaran en el projecte de posada en marxa de un sistema d’informació ambiental per a la sistematització i informatització de dades relatives al serveis de tractament d’aigües residuals i de neteja del litoral. L’objectiu d’aquest projecte es la millora de la governança i la transparència d’aquests serveis públics.

En el àmbit del tractament d’aigües residuals urbanes, es realitzarà una revisió de les dades vinculades a les infraestructures de sanejament i depuració. Posteriorment, és dissenyarà una base de dades que possibiliti l’eficiència de la entrada de dades i la posterior consulta. Aquesta feina inclourà la realització de visites de camp per validar la informació. Com a resultat, s’obtindrà una modernització del sistema de vigilància ambiental dels efluents del sistema de sanejament i depuració. A més es redactarà una proposta de minimització de llots de depuradores a partir del tractament i anàlisis de les dades. En el àmbit del servei de neteja del litoral, es realitzarà una revisió de les dades històriques i actuals de brossa marina recollida al litoral de les Illes Balears. Posteriorment, és dissenyarà una base de dades que possibiliti l’eficiència de la entrada de dades, anàlisis i posterior consulta. Com a resultat final, es desenvoluparà un mapa de concentració de brossa marina que permetrà optimitzar, en un futur, els recorreguts de les embarcacions i  maximitzar així la quantitat de brossa marina recollida.