Medi Ambient destina 5,6 milions d’euros al nou emissari de la depuradora de Santa Eulària des Riu

La tècnica utilitzada per a la construcció evita l’impacte en els ecosistemes marins

El Consell de Govern ha aprovat autoritzar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental a executar l’expedient de despesa corresponent a la contractació de les obres d’adequació de l’emissari de l’Estació d’Aigües Residuals (EDAR)de Santa Eulària des Riu per un import de 5.648.281,57 € (amb l’IVA inclòs). El pressupost per al nou emissari es distribueix en tres anualitats.

El desembre de 2019, es va actualitzar el projecte original per incorporar-hi la tècnica de baix impacte de Perforació Horitzontal Dirigida (P.H.D.), un procediment constructiu d’instal·lació de canonada sense obertura de síquies, per la qual cosa totes les tasques en el subsòl es fan de forma teledirigida. Així, s’eviten afeccions als ecosistemes terrestres i marins per on transcorr el traçat. Amb aquest mètode, doncs, es realitzarà el tram terrestre (367 m) i part del tram submarí (483 m), evitant així qualsevol afectació a les praderies de posidònia.

Els 450 metres finals del tram submarí estan projectats en una zona amb absència de posidònia i seran executats mitjançant el llastrat de l’emissari recolzat al fons marí. El dispositiu difusor final consta de dos canonades en Y de 68 metres de longitud cadascuna, fins arribar a una profunditat de 20,55 metres. Aquest sistema difusor possibilita minimitzar l’afecció al medi marí, ja que l’efluent d’aigua depurada es dilueix en una àmplia zona de mescla afavorint-ne la dispersió.

El sistema general de sanejament i depuració de Santa Eulària està constituït per l’EDAR, la xarxa de sanejament general i el sistema de restitució dels efluents, que consisteix en un emissari marítim-terrestre que condueix les aigües tractades fins a la mar. L’Agència Balear de l’Aigua gestiona el sistema general de sanejament i depuració del municipi en base al Conveni de col·laboració formalitzat el desembre de 2020.