Medi Ambient destina més de 120 milions d’euros del cànon de sanejament al manteniment de les depuradores que gestiona

\ ABAQUA administra 79 EDAR arreu de les Illes Balears
\ El pressupost està previst per al trienni 2023-2025

El Consell de Govern ha atorgat, aquest dilluns, al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’expedient d’indemnització a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), pels costs de conservació, manteniment i explotació de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que gestiona l’ens públic a Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca per un import total de 102.334.761,9 €.

Així, l’Agència sufragarà, a través del cànon de sanejament, les tasques que s’hagin de dur a terme a 79 de les EDAR que gestiona a les Illes Balears. A Eivissa, el pressupost destinat és de 22.068.594,6 €, que s’han de distribuir entre les 10 depuradores de l’ens públic. Aquestes infraestructures donen servei a una població de 305.530 persones i poden tractar fins a 22.293.105 m3 anuals.

Pel que fa a Menorca, es destinaran 18.590.622,45 € per a la conservació, el manteniment i l’explotació de les 12 EDAR gestionades per l’Agència a l’illa, que donen servei a una població de 276.169 habitants i poden tractar fins a 17.392.975 m3 l’any.

A l’illa de Mallorca, l’Agència Balear de l’Aigua ha pressupostat 60.015.136,53 € destinats a la conservació, el manteniment i l’explotació de les 56 depuradores que gestiona a l’illa. Aquestes depuradores donen servei a una població de 825.452 persones i poden tractar fins a 53.495.495 m3 anuals.

Finalment, a Formentera, es destinaran 1.660.453,32 € a l’única EDAR que l’Agència gestiona a l’illa. Aquesta EDAR està dissenyada per donar servei a 30.260 persones amb un volum d’1.229.400 m3 anuals.