L’Agència Balear de l’Aigua destinarà 18 milions d’euros a la conducció d’aigua potable entre Petra i Manacor

Les obres cobriran un tram de 15,3 quilòmetres i inclouen la construcció d’un dipòsit regulador de 10.000 m3

El Consell de Govern ha atorgat al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent al projecte de conducció d’aigua potable de Petra a Manacor de l’Agència Balear de l’Aigua per un import total de 18.071.015,10 € (amb l’IVA exclòs).

Aquesta actuació s’inclou en una planificació global de millora de l’abastament d’aigua potable a la zona del Llevant de Mallorca que està dividida en diferents fases. Així, aquestes obres consisteixen en la construcció d’una conducció, com a prolongació del tram Maria de la Salut-Petra (fase 1) i la construcció d’un dipòsit d’aigua de regulació de la xarxa.

La conducció Petra-Manacor tindrà una longitud de 15.350 m i finalitzarà en el dipòsit de regulació, que tindrà una capacitat de 10.000 m3  i preveu la connexió amb dos ramals que, en el futur, conduiran l’aigua potable cap al Migjorn (Campos, Felanitx, Santanyí i ses Salines) i cap al Llevant (Sant Llorenç i Son Servera).

L’extensió de la xarxa en alta de Mallorca està inclosa en el Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) amb l’objectiu de garantir l’abastiment d’aigua de qualitat i la recuperació dels aqüífers.