L’Agència Balear de l’Aigua destinarà més de 5,6 milions d’euros al nou emissari de Santa Eulària des Riu

El contracte preveu un nou sistema d’automatització i control i mesures correctores ambientals

L’Agència Balear de l’Aigua ha tret a licitació, per un import màxim de 5.648.281,57 euros (amb l’IVA inclòs), el contracte d’obres d’adequació i millora ambiental de l’emissari de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Santa Eulària des Riu.

El sistema general de sanejament i depuració de Santa Eulària està constituït per l’EDAR, la xarxa de sanejament general (formada per les estacions de bombeig i les conduccions que transporten l’aigua residual des de la xarxa municipal fins a l’EDAR) i el sistema de restitució dels efluents consistent en un emissari marítim-terrestre que condueix les aigües tractades que no es poden reutilitzar a la mar.

Les previsions per als propers anys de població i cabal així com l’antiguitat de l’actual emissari fan recomanable la substitució i adequació a les necessitats futures.

El nou emissari tendrà una longitud de 1,3 kilòmetres amb un primer tram de 850 metres (367 m dels quals, terrestres) que es construirà amb la tècnica de la perforació horitzontal dirigida la qual cosa suposa una millora ambiental substancial respecte l’emissari actual.

En el marc d’aquest contracte, es preveuen actuacions de millora a la sortida de l’EDAR entre les quals una nova cambra de bombeig així com noves instal·lacions elèctriques i d’automatització i control.

Una vegada adjudicades les obres, el termini d’execució serà de vuit mesos.