L’Agència Balear de l’Aigua encarregarà un estudi per minimitzar l’impacte mediambiental dels nous emissaris de Can Bossa i Formentera

El pressupost és de 208.120 euros

El Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua ha aprovat, aquest dijous, iniciar l’expedient de contractació per a la redacció d’un estudi previ de viabilitat de les millores ambientals previstes en els nous emissaris marítim-terrestres de les depuradores de Can Bossa, a Sant Josep de sa Talaia, i Formentera. El pressupost és de 208.120€ (IVA inclòs) i el termini d’execució del contracte serà de 8 mesos.

L’objectiu d’aquest estudi és determinar si es pot aplicar la tècnica de Perforació Horitzontal Dirigida (PHD) en la remodelació dels emissaris esmentats, el que permetria minimitzar-ne l’impacte mediambiental. Aquest procediment constructiu consisteix en la instal·lació de canonada sense obertura de síquies, per la qual cosa totes les tasques en el subsòl es fan de forma teledirigida. Així, s’eviten afeccions als ecosistemes terrestres i marins per on transcorr el traçat.

Els sistemes de restitució d’ambdues Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) consisteixen amb dos emissaris marítim-terrestres situats a la Platja d’en Bossa i al Port de La Savina, els quals es varen construir a principis dels anys 90.

Així doncs, la viabilitat de la Perforació Horitzontal Dirigida asseguraria menys afeccions sobre el medi receptor, el qual presenta valors mediambientals recollits, entre d’altres, en les diferents figures de protecció mediambiental existents a la zona.