Guillem Rosselló Alcina

Director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

Benvinguts i benvingudes a la nova plana web de l’Agència Balear de l’Aigua, una mostra del camí que ha iniciat aquesta empresa pública que pretén ser per a la ciutadania, i en l’àmbit intern, més transparent, propera, eficient i moderna.

És per això que aquí hi podreu trobar un seguit d’informació a l’abast de tothom com el visor de la qualitat de les aigües depurades, que us convid a visitar, i en el qual podreu comprovar, entre altres paràmetres, la qualitat de les aigües residuals que entren, i surten una vegada tractades, de les depuradores que gestiona l’Agència a través de convenis amb els ajuntaments.

La transformació digital és una de les assignatures pendents de l’Agència que encaram com un repte a complir aquesta legislatura per tal d’assolir unes infraestructures del cicle de l’aigua més intel·ligents que ens permetin avançar-nos als problemes i donar-los solució més ràpidament, tant en el cas de l’abastament com en el del sanejament, passant per la neteja del litoral, i sempre comptant amb la resta d’administracions implicades en el complicat i apassionant cicle de l’aigua.

D’aquesta manera volem contribuir, encara més i millor, a la resiliència del nostre territori a l’emergència climàtica a través de les tres línies d’actuació principals de l’Agència. Com?

  • Consolidant la xarxa d’abastament en alta a totes les illes per ajudar a recuperar els aqüífers i fer front a sequeres que poden ser de cada vegada més recurrents.
  • Amb el pla de sanejament de les Illes Balears, la correcta depuració de les aigües residuals i el seu retorn al medi amb unes condicions òptimes volem ajudar a garantir el bon estat dels ecosistemes.
  • Amb sinergies amb entitats científiques i l’aplicació de noves tecnologies volem optimitzar i ser més efectius en la neteja del nostre litoral.

I això es podrà dur a terme gràcies al personal de l’Agència Balear de l’Aigua i a l’impuls d’eines informàtiques de gestió, automatització i control per ser més àgils en la nostra tasca diària.

La gestió de les dades és cabdal en un món globalitzat i són fonamentals per a la presa de decisions però, també, són importants per mostrar i demostrar la feina que es fa des de l’Agència.

Us convid a conèixer-la.

Guillem Rosselló Alcina
Director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental