Abastament i Dessalació

Gestionem les infraestructures hidràuliques destinades a la producció, la captació, la distribució, l’emmagatzematge i el subministrament d’aigua potable en alta a les Illes Balears.

Vídeos

Documents