Actuacions de construcció de infraestructures de sanejament i depuració d’aigües residuals

Actuacions de construcció de infraestructures de sanejament i depuració d’aigües residuals

En aquest apartat s’enumeren les actuacions realitzades per l’àrea de planificació i construcció i gestió de infraestructures de sanejament i depuració durant el període 2018-2019. Les actuacions es divideixen per illes en funció de la seva tipologia (conservació i manteniment, obres, serveis i subministrament).

Mallorca
InfraestructuraActuacióImportAny
EDAR PorreresObres d’ampliació i remodelació de la EDAR de Porreres (en execució)1.818.027,13 €2019
EDAR BinissalemObres de remodelació i d’ampliació (modificació núm. 1).3.305.604,76 €2018
EDAR Camp de MarObres de remodelació i millora.2.280.537,74 €2018
EDAR AndratxObra, servei i modificació núm.1 del contracte de servei per dur a terme l’ampliació i millora del tractament de l’EDAR d’Andratx i la coordinació i salut del projecte i l’obra (Fase 1: EDAR – 2014).3.435.673,91 €2015 – 2018
Taula 18. Obres realitzades al sistema de sanejament de l’illa de Mallorca.

 

InfraestructuraActuacióImportAny
EDAR PorreresServei per a la direcció facultativa, inspecció, control, vigilància i coordinació de la seguretat i salut en la fase d’execució de les obres d’ampliació i remodelació de l’EDAR de Porreres. (En execució)101.400,00 €2019
Taula 19. Serveis realitzats al sistema de sanejament de l’illa de Mallorca.

 

Menorca
InfraestructuraActuacióImportAny
EDAR FerreriesObra per la construcció de la nova EDAR de Ferreries (Modificació núm. 1).3.708.547,11 €2019
EBAR Fornells, Ses Salines i Santa VictòriaObres de renovació de la xarxa de sanejament general entre les EBAR de Fornells, Ses Salines i Santa Victòria  (EDAR Es Mercadal).501.000,00 €2018
Taula 20. Obres realitzades al sistema de sanejament de l’illa de Menorca.

 

InfraestructuraActuacióImportAny
EDAR FerreriesDirecció tècnica i control de d’aquest servei.38.990,00 €2019
EBAR Fornells, Ses Salines i Santa VictòriaDirecció facultativa de les obres i coordinació i salut d’aquest mateix projecte (Xarxa EBARs Fornell, Ses Salines).34.890,00 €2018
Taula 21. Actuacions referents als serveis realitzats al sistema de sanejament de l’illa de Menorca.

 

Eivissa i Formentera
InfraestructuraActuacióImportAny
EDAR FormenteraObra i subministrament de les canonades de La Savina.53.083 €2019
EDAR Cala TaridaObres de modificació Cala Tarida núm. 1.4.114.183,65 €2018
EDAR Cala TaridaObra de construcció d’un nou emissari, modificació Cala Tarida núm. 2.2.108.475,90 €2018
EDAR EivissaObra de substitució de l’emissari marítim – terrestre.6.992.392,64 €2018
Taula 22. Obres realitzades al sistema de sanejament de les illes d’Eivissa i Formentera.

 

Gestió d’infraestructures de sanejament i depuració d’aigües residuals.

El sistema de sanejament de les Illes Balears s’organitza en zones, l’explotació d’aquestes la duu a terme una empresa específica, anomenada empresa explotadora. L’empresa explotadora es diferent per cada zona, però l’Agència Balear de l’Aigua és la gestora de totes les infraestructures. L’illa de Mallorca es divideix en set zones (Taula 23), Menorca en dues (Taula 26) i finalment, a Eivissa també hi ha dues zones, una de les quals inclou Formentera (Taula 30).

Mallorca
ZonaActuacióImportAny
MA1: Cala d’Or, Cala Ferrera, Campos, Colònia de Sant Jordi, Portocolom, Sa Ràpita, Santanyí, Ses SalinesServei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA1 (Lot 1).6.111.172,97 €2017 – 2023
MA2: Artà, Cales de Mallorca, Cales de Manacor, Canyamel, Capdepera, Colònia de Sant Pere, Font de Sa Cala, Son Serra de Marina, Son ServeraServei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA2 (Lot 2).6.693.430,71 €2017 – 2023
MA3: Formentor, Platja de Muro, Pollença, Sa PoblaServei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA3 (Lot 3).5.290.542,00 €2017 – 2023
MA4: Algaida – Montuïri, Costitx, Lloret, Llubí, Muro, Sant Joan, Santa Margalida, Sineu – Petra – Maria – Ariany, VilafrancaServei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA4 (Lot 4).3.998.969,27 €2017 – 2023
MA5: Alaró, Binissalem, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Lluc, Mancor, Sa Calobra, Santa Eugènia, Santa Maria, SelvaServei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA 5 (Lot 5).5.282.419,65 €2017 – 2023
MA6: Andratx, Banyalbufar, Camp de Mar, Deià, Estellencs, Puigpunyent, Sant Elm, Sóller, ValldemossaServei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA6 (Lot 6).4.817.879,00 €2017 – 2023
MA7: Cas Concos, Felanitx, Llucmajor, Porreres, RandaServei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA7 (Lot 7).3.676.152,30 €2017 – 2023
Taula 23. Conservació i manteniment de les EDAR de l’illa de Mallorca.

 

InfraestructuraActuacióImportAny
EDAR Cales de ManacorReparació del col·lector d’aire a l’EDAR de Cales de Manacor.11.078,24 €-2019
EDAR PollençaReparació de la canonada de sortida de l’EDAR de Pollença.13.975,50 €2019
EDAR Sant ElmReparació i desembús de l’emissari de l’EDAR de Sant Elm.36.242,38 €2019
EBAR Ses SalinesReparació de la canonada d’impulsió de l’estació bombament de Ses Salines (EDAR Ses Salines).8.999,99 €2019
EBAR Cala RomànticaReparació de la impulsió d’aigües residuals que va de l’EBAR de Cala Romàntica a l’EDAR de Cales de Mallorca.20.738,17 €2019
EBAR Cala RomànticaObres de reparació de la impulsió d’aigües residuals que va de l’EBAR de Cala Romàntica a l’EDAR de Cales de Mallorca, a l’alçada del colze del camí.20.584,84 €2019
EBAR Port d’AndratxReparació de la impulsió des de l’EBAR Port d’Andratx a l’EDAR d’Andratx, dins el jaç del torrent de s’Aluet.12.820,47 €2019
EBAR Sant ElmReparació de la impulsió des de l’EBAR de Sant Elm a l’EDAR de Sant Elm.30.212,11 €2019
EBAR  Port Cala FigueraReparació de la impulsió de la EBAR Cala Figuera Port (EDAR Santanyí).5.753,55 €2019
EDAR PortocolomObres de reparació de l’embús de l’emissari de la depuradora de Portocolom.14.978,00 €2018
EDAR Platja de MuroObres de retirada de llots de les llacunes de la depuradora de Platja de Muro.215.990,00 €2018
EDAR Platja de MuroObres de reparació de les línies d’aeració, reactor biològic i digestor llots, així com l’adequació del decantador primari de l’EDAR de Platja de Muro.185.823,90 €2018
EDAR ConsellObres de construcció d’un nou decantador i instal·lació d’una nova centrifuga a la depuradora de Consell.146.429,00 €2018
EDAR Sant ElmReparació de l’emissari submarí de l’EDAR de Sant Elm.44.075,46 €2018
EBAR Cala SantanyíReparació de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament de Cala Santanyí (EDAR Santanyí).25.885,72 €2018
EBAR Port Cala FigueraReparació de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament de Cala Figuera Port (EDAR Santanyí).25.441,77 €2018
EBARReparació de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament de l’EDAR de Platja de Muro.28.813,95 €2018
EBAR Sector 11 – Can PicafortReparació de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament d’aigua tractada de l’EDAR de Platja de Muro (segona actuació a l’alçada del poliesportiu de Can Picafort).24.266,94 €2018
EBAR Port d’AndratxReparació de la canonada d’impulsió de bombament del Port d’Andratx (EDAR Andratx).23.665,62 €2018
EDAR RandaObres de reparació i desembús del col·lector general de Randa10.135,672018
EBAR Port d’AndratxNou trencament de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament del Port d’Andratx (EDAR Andratx).7.616,36 €2018
EBAR Port d’AndratxObres de reparació del trencament de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament del Port d’Andratx (a 80 metres del llit formigonat del torrent) (EDAR Andratx) (Situació d’emergència).2.743,01 €2018
Taula 24. Obres realitzades al sistema de sanejament de l’illa de Mallorca.

 

 1. Actuacions referents a serveis
InfraestructuraActuacióImportAny
Zones MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA 6 i MA7Inspecció reglamentària de les instal·lacions d’alta tensió de les EDAR d’ABAQUA, 16 instal·lacions, situades a l’illa de  Mallorca (Lot 2).7.136,00 €2019
Zona MA 2Reparació de les diferents ruptures causades per la tempesta excepcional del dia 9 d’octubre en el llevant de Mallorca en les EDAR de Colònia de Sant Pere, Artà, Son Serra de Marina, Son Servera, Capdepera, Canyamel, Cales de Manacor i Cales de Mallorca.67.050,502018
Taula 25. Serveis realitzats al sistema de sanejament de l’illa de Mallorca.

 

Menorca
ZonaActuacióImportAny
ME1: Alaior, Binidalí, Cala en Porter, Es Mercadal, Maó – Es Castell, Sant Climent, Sant LluísServei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona ME1 (Lot 8).6.127.040,25 €2017 – 2023
ME2: Cala Galdana, Ciutadella Nord, Ciutadella Sud, Es Migjorn Gran, FerreriesServei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona ME2 (Lot 9).5.286.242,52 €2017 – 2023
Taula 26. Conservació i manteniment de les EDAR de l’illa de Menorca.

 

InfraestructuraActuacióImportAny
EDAR Maó – Es CastellReparació de l’emissari de l’EDAR Maó – Es Castell.26.273,57 €2019
EDAR Ciutadella SudReparació de l’emissari de l’EDAR de Ciutadella Sud.44.054,89 €2019
EBAR Cala en Porter (4) – Barranc (5)Reparació del col·lector d’aigües residuals que va a de l’EBAR de Cala en Porter (núm.4) a l’EBAR Barranc (núm.5), del sistema de sanejament de Cala en Porter.7.792,74 €2019
EBAR Punta Prima – BiniancollaReparació del col·lector d’aigües que va de l’EBAR de Punta Prima a l’EBAR de Biniancolla, del sistema general de sanejament de Sant Lluís.4.569,85 €2019
EBAR Son XoriguerObres de reparació de l’avaria del col·lector d’aigües residuals que va de l’EBAR de Son Xoriguer a l’EDAR Ciutadella Sud, a la zona del dipòsit d’aigua de Cala’n Bosch.5.610,05 €2019
EBAR Canal Salat – SantadriàReparació del col·lector d’aigües residuals que va de l’EBAR de Canal Salat a l’EBAR de Santadrià (EDAR Ciutadella Sud).24.540,22 €2019
Zona ME1Reparació dels danys causats per l’avaria elèctrica general per cap de fibló a Menorca.8.410,00 €2018
Zona ME2Reparació dels danys provocades per temporal a Menorca.16.025,00 €2018
EDAR Ciutadella SudReparació del col·lector d’impulsió d’aigües residuals de Son Xoriguer (Ciutadella Sud).5.920,29 €2018
EBAR Son XoriguerObres de reparació del col·lector d’aigües residuals que va de l’EBAR Son Xoriguer a l’EDAR Ciutadella Sud (situació d’emergència).2.520,97 €2018
Taula 27. Obres realitzades al sistema de sanejament de l’illa de Menorca.

 

InfraestructuraActuacióImportAny
Zones ME1 i ME2Inspecció reglamentària de les instal·lacions d’alta tensió de les EDAR d’ABAQUA a l’illa de Menorca, 12 instal·lacions (Lot 3).5.352,00 €2019
EDAR Es MercadalServei de buidat de fangs de les llacunes de l’EDAR d’Es Mercadal.97.750,00 €2018
Taula 28. Serveis realitzats al sistema de sanejament de l’illa de Menorca.

 

InfraestructuraActuacióImportAny
EBARMillora d’equips de bombament de l’EDAR de Ciutadella (Lot 2).122.513,63 €2018
EBAR MenorcaMillora dels equips de bombament i aeració de les EDAR de Menorca (Lot 1).48.968,42 €2018
EBAR MenorcaMillora dels equips de bombament i aeració de les EDAR de Menorca (Lot 3).38.827,56 €2018
EBAR MenorcaMillora dels equips de bombament i aeració de les EDAR de Menorca (Lot 4).97.236,69 €2018
Taula 29. Subministraments realitzats al sistema de sanejament de l’illa de Menorca.

 

Eivissa i Formentera
ZonaActuacióImportAny
E1: Cala Tarida, Eivissa, Sant AntoniServei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona E1 (Lot 10).6.051.111,72 €2017 – 2023
E2: Cala Llonga, Cala Sant Vicent, Can Bossa, Formentera, Port de Sant Miquel, Sant Joan de Labritja, Sant Josep, Santa Eulària.Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona E2 (Lot 11).6.651.673,38 €2017 – 2023
LODOS   
Taula 30. Conservació i manteniment de les EDAR de les illes d’Eivissa i Formentera.

 

InfraestructuraActuacióImportAny
EBAR 1 – 2Reparació de la impulsió des de l’EBAR 1 a l’EBAR 2 del sistema de bombament de l’EDAR de Can Bossa, a la vorera de mar.138.236,64 €2019
EBAR 1 – 2Increment de despesa situació d’emergència causada per la ruptura de la impulsió des de l’EBAR 1 a l’EBAR 2 del sistema de bombaments de l’EDAR de Can bossa, a la vorera de mar.138.236,64 €2019
EBAR La AntiguaObres de reparació de la ruptura del sòcol de la bomba número 1 del bombament de “La Antigua” (EDAR Sant Antoni).7.238,90 €2019
EBAR La SavinaReparació de l’emissari de l’EBAR La Savina (EDAR Formentera).2019
EBAR TalamancaReparació de l’avaria de la impulsió de l’EBAR de Talamanca (EDAR Eivissa).5.301,83 €2019
EDAR FormenteraReparació de la ruptura de la canonada que connecta el pretractament amb el tractament biològic a la EDAR de Formentera.2019
EDAR Sant AntoniObres de reparació de la ruptura de la canonada d’impulsió de Xinxó, situada dins el solar de l’EDAR.17.893,08 €2019
EDAR EivissaSituació d’emergència causada per la ruptura de la impulsió que va de l’EBAR del Port d’Eivissa fins a l’EDAR d’Eivissa.95.269,81 €2018
EDAR Sant AntoniSituació d’emergència causada per a la ruptura de la canonada d’impulsió de Xinxó en la cruïlla del Carrer Lugo i l’avinguda de Sant Agustí al TM de Sant Josep de sa Talaia (canonada de la EBAR a la EDAR).24.561,20 €2018
EDAR Santa EulàriaSituació d’emergència causada per a la ruptura de l’emissari de l’EDAR de Santa Eulària a Sa Caleta, a la vorera de la mar.9.495,81 €2018
Taula 31. Obres realitzades al sistema de sanejament de les illes d’Eivissa i Formentera.

 

InfraestructuraActuacióImportAny
Zones E1 i E2Inspecció reglamentària de les instal·lacions d’alta tensió de les EDAR d’ABAQUA a Eivissa i Formentera, 10 instal·lacions (Lot 1).4.460,00 €2019
Taula 32. Serveis realitzats al sistema de sanejament de les illes d’Eivissa i Formentera.

 

InfraestructuraActuacióImportAny
EBAR Mariners ISubstitució del cable elèctric que va tenir una derivació a la EBAR de Mariners I (EDAR Santa Eulària).22.119,32 €2019
Taula 33. Subministraments realitzats al sistema de sanejament de les illes d’Eivissa i Formentera.

 

Cabal de les aigües residuals depurades

Introducció

 • L’indicador de cabal de les aigües residuals depurades compara el cabal d’entrada d’aigües residuals respecte al cabal de disseny de la depuradora. Aquest indicador té com objectiu identificar depuradores infradimensionades per definir les prioritats d’ampliació i remodelació de la xarxa de depuradores gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua.
 • Al conjunt de tot l’arxipèlag Balear s’ha detectat que, l’any 2019, hi ha 7 EDAR que superen el cabal de disseny durant mes de 4 mesos, cosa que representa un 9 % del total de depuradores.
 • Durant l’any 2019, a Mallorca hi ha sis EDAR que presenten un dimensionament deficient o molt deficient d’aquest indicador, suposant un 10,7% del total de depuradores de l’illa. S’observa una tendència de descens entre els anys 2017 i 2019, passant d’un 30,4% a un 23,2% d’incompliment.
 • A Menorca, tan sols les depuradores de Ciutadella Sud i Ferreries presenten un dimensionament poc deficient, representant un 16,7% del total de les EDAR de l’illa.
 • A Eivissa, només la depuradora de Sant Joan de Llabritja presenta incompliment d’aquest indicador, representant un 10% del total de les EDAR de l’illa. A més, durant el període d’estudi es detecta un descens del percentatge d’incompliment. L’única depuradora de l’illa de Formentera compleix sempre aquest indicador. 
 • Les EDAR que presenten un major nombre de mesos d’incompliment són Inca, Felanitx, Campanet i Consell a Mallorca; Ciutadella Sud i Ferreries a Menorca; i Sant Joan de Llabritja a Eivissa.

Les aigües residuals urbanes són recollides per la xarxa de sanejament municipal i arriben a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). L’aigua d’entrada a les depuradores, anomenada aigua residual municipal de clavegueram, és tractada amb l’objectiu de reduir-ne la càrrega contaminant i retornar-la al medi o ser reutilitzada d’acord amb els criteris de qualitat establerts al Real Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.

Aquest indicador avalua l’estat del dimensionament de les EDAR, comparant el cabal d’aigua residual municipal que arriba a cada depuradora en relació amb el seu cabal de disseny. D’aquesta manera s’identifiquen aquells municipis o aglomeracions urbanes que han crescut durant els últims anys, incrementant el seu volum d’aigua residual,  i que requereixen una reforma de la seves instal·lacions de depuració. Aquest diagnòstic permet una òptima planificació i, també, prioritzar les mesures de millora i ampliació de les infraestructures de sanejament gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua. Així mateix, s’analitza l’efecte del creixement estacional de la població amb la variació del cabal de les aigües residuals.

Per realitzar el tractament de dades, primer s’han compilat els volums mensuals de 2019 de totes les depuradores i després s’han obtingut els volums totals per illa i any. Després de realitzar l’anàlisi anual, s’ha observat l’estacionalitat i el dimensionament de les EDAR a partir dels mesos on supera el cabal d’entrada respecte al cabal de disseny d’aquestes. Es considera que una depuradora està infradimensionada quan supera en més d’un 20% el seu cabal de disseny mensual, cosa que pot comprometre el seu adequat funcionament. En funció del nombre de mesos que superen el 20% del cabal de disseny, s’han establert uns rangs per indicar l’estat del dimensionament de la depuradora:

 • Dimensionament adequat: cap mes el supera
 • Dimensionament poc deficient: el supera entre un i tres mesos
 • Dimensionament deficient: el supera entre quatre i sis mesos
 • Dimensionament molt deficient: el supera entre set i 12 mesos

S’ha de tenir en compte que les EDAR poden tenir una dinàmica anual o estacional. Per una banda, la dinàmica anual es caracteritza per presentar entre vuit i 12 mesos d’infradimensionament. Per altra banda, la dinàmica estacional es classifica en temporada alta i baixa. L’estacionalitat en temporada alta inclou els mesos de maig a octubre i normalment es supera el cabal de disseny en més del 20% durant els mesos d’estiu. L’estacionalitat en temporada baixa engloba de novembre a abril i, de manera general, es supera el cabal de disseny en més del 20% durant el mesos més plujosos.

Mallorca

A la Figura 64 s’observa un augment del cabal depurat durant els mesos de temporada alta a l’illa de Mallorca, amb un increment destacable el mes d’agost. Tot i així, el cabal de disseny mensual és de 4,5 hm3 per tant, cap mes supera aquesta xifra.

Figura 64. Cabal mensual depurat per anys a l’illa de Mallorca.

 

Després de realitzar un anàlisi anual, s’ha mirat l’estacionalitat i el dimensionament de les EDAR a partir dels mesos d’incompliment d’aquestes. Seguint aquest mètode, hi ha 6 depuradores que incompleixen l’indicador capacitat, això representa un 10,7% del total de depuradores de l’illa de Mallorca.

Com es pot veure a la Taula 34, de les EDAR que incompleixen, n’hi ha cinc que presenten un infradimensionament anual i un que presenta una dinàmica estacional de temporada baixa. Tot i així, s’ha de tenir en compte que la classificació de temporada alta i baixa pot variar més enllà dels marges establers anteriorment.

EDARQ disseny (m3/dia)Mesos incompliment (>20%)DimensionamentDinàmica
Inca4.41012Molt deficientAnual
Felanitx2.5007Molt deficientAnual
Campanet50012Molt deficientAnual
Consell4378Molt deficientAnual
Vilafranca6005DeficientTemporada baixa
Santa Eugènia2255DeficientAnual
Sineu2.0001Poc deficientTemporada baixa
Porreres8251Poc deficientTemporada baixa
Selva6001Poc deficientTemporada baixa
Sant Joan5001Poc deficientTemporada baixa
Lloret2401Poc deficientTemporada baixa
Puigpunyent2322Poc deficientTemporada baixa
Lluc1501Poc deficientTemporada baixa
Taula 34. Relació dels mesos d’incompliment amb el dimensionament i l’estacionalitat de les EDAR que incompleixen a l’illa de Mallorca.

 

Les EDAR que presenten una dinàmica anual normalment també es caracteritzen per tenir un dimensionament molt deficient, ja que el nombre de mesos d’incompliment és considerablement elevat. Per exemple, la depuradora d’Inca és la més gran i presenta un dimensionament molt deficient perquè incompleix 12 mesos aquest indicador.

La depuradora de Felanitx presenta un incompliment de set mesos i és la segona EDAR més gran que té un mal dimensionament. Per tant, la problemàtica podria ser més greu en aquesta EDAR que no en altres que presenten més mesos d’incompliment però són més petites, com per exemple les depuradores de Campanet i Consell.

Les EDAR que presenten un incompliment d’aquest indicador es troben repartides pel nord i l’interior de l’illa pel fet que l’activitat turística no té una forta repercussió sobre aquests municipis (Figura 65).

Figura 65. Ubicació de les EDAR segons el seu dimensionament a l’illa de Mallorca.

 

A partir de l’estudi dels mesos d’incompliment també s’ha realitzat un anàlisi de les EDAR que podrien estar infradimensionades. Es considera que una depuradora podria no estar adequadament dimensionada si supera el seu cabal de disseny mensual en més del 20% durant 12 mesos. Seguint aquest criteri, les EDAR d’Inca i Campanet podrien no presentar un correcte dimensionament a l’illa de Mallorca.

Menorca

A la Figura 66 es pot observar que a l’illa de Menorca es produeix un increment destacable del cabal depurat durant els mesos de temporada alta, aquest augment és especialment considerable l’any 2019.

El cabal de disseny mensual total de l’illa és d’1,3 hm3 per tant cap mes supera aquesta xifra, tot i així l’agost del 2019 presenta uns valors molt pròxims al cabal de disseny. Per altra banda, durant el mes de febrer de l’any 2018 es pot observar un valor anormalment baix.

Figura 66. Cabal mensual depurat per anys a l’illa de Menorca.

Després de realitzar el mateix procediment que a l’illa de Mallorca per saber el compliment de les EDAR, s’han detectat dues depuradores amb un dimensionament poc deficient, representant un 16,7% del total de depuradores de Menorca.

Com es pot veure a la Taula 35, les dues EDAR que incompleixen presenten una dinàmica estacional. D’aquestes, una concentra l’incompliment en temporada alta i l’altra en temporada baixa.

EDARQ disseny (m3/dia)Mesos incompliment (>20%)DimensionamentDinàmica
Ciutadella Sud15.0001Poc deficientTemporada alta
Ferreries1.2001Poc deficientTemporada baixa
Taula 35. Relació dels mesos d’incompliment amb el dimensionament i l’estacionalitat de les EDAR que incompleixen a l’illa de Menorca.

 

La depuradora de Ciutadella Sud té un incompliment relatiu a la temporada alta. Tot i que només presenta un més d’incompliment, cal remarcar que aquest és durant el mes d’agost. L’incompliment d’aquesta EDAR es pot relacionar amb l’activitat turística, ja que es troba pròxima a les zones costeres.

Per altra banda, l’EDAR amb incompliment de temporada baixa és la depuradora de Ferreries situada a l’interior de l’illa. Per això, és probable que l’activitat turística no tingui una forta repercussió sobre aquest municipi. La distribució de les EDAR a l’illa de Menorca es pot observar a la Figura 67.

Figura 67. Ubicació de les EDAR segons el seu dimensionament a l’illa de Menorca.

 

Per realitzar l’anàlisi de les EDAR que podrien estar infradimensionades s’ha procedit de la mateixa manera que a l’illa de Mallorca. Seguint aquest mètode s’ha observat que cap de les depuradores que incompleixen aquest indicador superen el cabal de disseny en més del 20% durant els 12 mesos de l’any, per tant, totes les EDAR de l’illa de Menorca presentarien un correcte dimensionament.

Eivissa

A la Figura 68 es pot veure el cabal depurat per mesos a l’illa d’Eivissa. Al llarg de tots els anys hi ha un increment d’aquest durant els mesos de temporada alta però cal remarcar que s’observa un augment particularment marcat d’aquest durant l’any 2016. Cal tenir en compte també que el cabal de disseny mensual total de l’illa és d’1,9 hm3 per tant, cap mes supera aquest valor.

Figura 68. Cabal mensual depurat per anys a l’illa d’Eivissa.

 

Per saber el compliment de les depuradores s’ha realitzat el mateix procediment que a la resta d’illes. S’ha vist que només una de les 10 EDAR d’Eivissa presenta incompliment d’aquest indicador, representant un 10% del total de les depuradores de l’illa.

L’única EDAR que incompleix presenta una dinàmica estacional en temporada alta (Taula 36). Tot i així, s’ha de tenir en compte que la classificació de temporada alta i baixa pot variar més enllà dels marges establers anteriorment.

EDARQ disseny (m3/dia)Mesos incompliment (>20%)DimensionamentDinàmica
Sant Joan de Llabritja635DeficientTemporada alta
Taula 36. Relació dels mesos d’incompliment amb el dimensionament i l’estacionalitat de les EDAR que incompleixen a l’illa d’Eivissa.

 

La majoria de les EDAR d’Eivissa compleixen aquest indicador ja que estan dimensionades per un elevat volum de gent. Només la depuradora de Sant Joan de Llabritja presenta incompliment durant cinc mesos i, per tant, un dimensionament deficient. A més, presenta una dinàmica estacional de temporada alta que es podria relacionar amb l’increment de l’activitat turística durant els mesos d’estiu. La distribució de les EDAR a l’illa d’Eivissa es pot observar a la Figura 69.

Figura 69. Ubicació de les EDAR segons el seu dimensionament a l’illa d’Eivissa.

 

De la mateixa manera que a la resta d’illes, s’ha tingut en compte l’incompliment  mensual de més del 20% del cabal de disseny durant 12 mesos per determinar el possible infradimensionament de l’única EDAR que incompleix a l’illa d’Eivissa, la depuradora de Sant Joan de Labritja. Com s’ha dit anteriorment, aquesta incompleix durant cinc mesos, per tant no es pot afirmar que la depuradora es trobi infradimensionada.

Formentera

A la Figura 70 es pot observar el cabal depurat per mesos a l’illa de Formentera. Al llarg del període d’estudi hi ha un increment molt marcat d’aquest durant els mesos de temporada alta, especialment accentuat entre els mesos de març i agost. El cabal que depura l’EDAR augmenta aproximadament quatre vegades més en temporada alta que en temporada baixa. El cabal de disseny mensual és de 0,1 hm3 per tant, cap mes supera aquest valor. Cal remarcar que aquesta depuradora sempre compleix l’indicador de cabal.

Figura 70. Cabal mensual depurat per anys a l’illa de Formentera.