Missió, visió i valors

Missió, visió i valors

Missió

La missió de l’Agència Balear de l’Aigua es garantir la sostenibilitat del cicle integral de l’aigua de les Illes Balears mitjançant la planificació, construcció i gestió de les infraestructures hidràuliques d’abastament i depuració, així com les actuacions relatives a la millora de la qualitat ambiental i el litoral.

Visió

La visió de l’Agència Balear de l’Aigua es ser un referent a l’àmbit autonòmic i estatal per la gestió eficient e innovadora de les infraestructures hidràuliques d’abastament i depuració de les Illes Balears, així com en la implementació de solucions innovadores per garantir la millora de la qualitat ambiental i el litoral.

Valors

Els valors de l’Agència Balear de l’Aigua son els fonaments de les nostres línies d’actuació:

  • El compromís de garantir les necessitats d’abastament, depuració i millora de la qualitat ambiental a les Illes Balears, facilitant el diàleg i la corresponsabilitat.
  • La responsabilitat econòmica, social i ambiental per dur a terme el nostre servei públic.
  • L’excel·lència en el desenvolupament de les nostres tasques.
  • La innovació tecnològica orientada a la millora continua de la nostra planificació, execució i gestió de les infraestructures hidràuliques i solucions per la millora de la qualitat ambiental i el litoral.
  • El capital humà d’un equip de treball amb persones motivades, capacitades, i grau d’especialització compromeses amb el servei públic que s’ofereix.