Què és Life WAT’SAVEREUSE

Què és Life WAT’SAVEREUSE

Què és?

WAT’SAVEREUSE és un projecte europeu finançat pel Programa LIFE i que neix sota la coordinació de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) amb l’objectiu de sensibilitzar el sector turístic sobre l’estalvi i la reutilització d’aigua.

El principal objectiu de Wat’Savereuse és posar de manifest els beneficis de l’estalvi i la reutilització d’aigua, així com de les oportunitats que poden suposar per al sector turístic, la implementació d’iniciatives que impulsin un model d’economia circular basat en la reducció del consum d’aigua.

Qui forma part del projecte?

Per dur-lo a terme, el projecte compta amb un consorci de 9 participants de Catalunya, Occitània i les Illes Balears. En representació de les Illes Balears hi participa l’Agència Balear de l’Aigua, l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) i el Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliqIB).

Pel que fa a les regions de Catalunya i Occitània, formen part d’aquest consorci, la Fundació EURECAT, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Agència Catalana de Turisme (ACT), el Clúster Català de l’Aigua (CWP), l’Agència de Desenvolupament Econòmic d’Occitània (AD’OCC), i el Clúster mundial de competitivitat hídrica (Aquavalley).

Inversió

El projecte compta amb un pressupost total d’1.587.985 euros. D’aquesta quantitat, la Unió Europea aporta un 55%, 873.391 euros, i la resta estarà cofinançada per les aportacions de cadascun dels socis. En aquest sentit, l’Agència Balear de l’Aigua hi destinarà 67.153 euros i l’AETIB 71.358 euros.

Objectiu

El projecte té com a finalitat ajudar a pal·liar el problema mediambiental de l’escassetat d’aigua i la sequera que afecta especialment a les regions de la costa mediterrània. Una zona que suma una població de 15 milions d’habitants, però que rep més de 68 milions de turistes a l’any.

Per aconseguir-ho es duran a terme les següents actuacions:

 • Realització de campanyes de sensibilització que permetin estalviar i reduir el consum global d’aigua dels turistes durant la seva estada a hotels.
 • Sensibilitzar a la indústria turística de la reutilització de l’aigua i animar-la a implementar almenys cinc solucions que ho facin possible.
 • Reforçar la col·laboració entre administracions públiques i operadors de la cadena de valor per reduir el consum global d’aigua dolça.

Quines accions concretes es duran a terme?

Està previst promoure accions i col·laboracions entre el sector de l’oferta, és a dir, empreses que presentin solucions avançades en el sector de l’aigua, i els usuaris finals, així com les entitats públiques i altres actors representatius del sector turístic.

En concret es desenvoluparan les següents accions:

 • Acció preparatòria: consulta amb els grups d’interès i configuració del projecte.
 • Accions d’implementació:
  • Desenvolupament de comunicacions: establir l’estratègia de comunicació i els indicadors de gestió que permetin determinar el rendiment de cadascuna de les accions.
  • Desenvolupament de comunicacions des de la demanda: sensibilitzar els turistes sobre l’escassetat d’aigua i canviar el mal comportament en el consum d’aigua.
  • Desenvolupament de comunicacions pel que fa a l’oferta: compromís i rendiment dels sectors públic i privat com a proveïdors.
  • Desenvolupament de comunicacions destinades a les comunitats locals.
  • Desenvolupament de polítiques per part de les autoritats regionals i locals.
  • Activitats de rèplica i capitalització: replicar en altres regions de la UE accions i recomanacions polítiques.
  • Desenvolupament de polítiques que adaptin el projecte a les estratègies regionals.
 • Seguiment de l’impacte de les accions dutes a terme: recull de comentaris de les campanyes de comunicació i les accions implementades.
 • Sensibilització pública i difusió dels resultats: activitats de difusió general i activitats de difusió tècnica.

El rol de l’Agència Balear de l’Aigua

L’Agència, com soci del projecte, participarà activament en cadascuna de les accions que el consorci del projecte Wat’Savereuse durà a terme. Però, sobretot, serà l’encarregada de donar resposta als objectius i accions en l’àmbit de les Illes Balears.

En particular, l’Agència desenvoluparà les següents accions:

 • Desenvolupament de comunicacions des de la demanda: sensibilitzar els turistes sobre l’escassetat d’aigua i canviar el mal comportament en el consum d’aigua.
 • Desenvolupament de comunicacions pel que fa a l’oferta: compromís i rendiment dels sectors públic i privat com a proveïdors.
 • Desenvolupament de comunicacions per a comunitats locals.
 • Governança i desenvolupament de polítiques de les autoritats regionals / locals.

Duració del projecte

El projecte s’inicia l’1 de setembre de l’any 2020 i finalitzarà el 30 d’octubre de l’any 2023 amb una duració total de tres anys.

Pots consultar tota la informació referent al projecte en aquest enllaç.