L’ampliació de la depuradora de Porreres permetrà donar servei al doble de població que en l’actualitat