L’Agència Balear de l’Aigua informa d’una avaria en la xarxa de distribució d’aigua dessalada al municipi de Sant Josep