El 55% de l’aigua residual municipal que arriba a les depuradores no és apta per a la reutilització