El nou contracte del servei de neteja del litoral es dividirà en tres lots