El nou contracte del servei de neteja del litoral es dividirà en tres lots

\ L’import màxim de la licitació serà de dos milions d’euros (sense l’IVA) per a un període de vigència de dos anys prorrogables en dos anys més

\ El servei ha retirat més de 2.200 tones de fems de la mar des que es va posar en marxa l’any 2004, de les quals 700 tones eren plàstics

El Consell de Govern ha autoritzat l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) a aprovar l’expedient de despesa corresponent a la contractació del servei per dur a terme el desplegament d’embarcacions per a la prevenció i la neteja de les aigües de bany a platges i cales de les Illes Balears, amb una despesa màxima d’1.998.628,32 € (sense l’IVA), corresponent a les anualitats de 2020 i 2021.

L’ABAQUA gestiona aquest servei cada temporada d’estiu per afrontar el problema de l’acumulació de residus (especialment, els plàstics) al litoral balear. El Servei de Neteja del Litoral ha retirat més de 700 tones de plàstics de la mar d’ençà que es posà en marxa, el 2004. Això suposa una tercera part de les més de 2.200 tones de fems que ha retirat de la mar. Amb tot, amb relació al volum, el plàstic representa prop del 60 % de tot el que s’ha recollit durant aquestes disset campanyes.

Només el 2019 es van recollir 66.283,98 kg de la mar, amb una mitjana de 433,22 kg diaris. A més, es van atendre 27 avisos (21 de l’112 i sis d’altres institucions o de particulars) per recollir brutor d’una cala concreta, per ajudar en enfonsaments, en la recollida de troncs i animals morts o en la dispersió de combustibles, o per ajudar persones.

El darrer contracte del servei ha estat vigent entre els anys 2017 i 2019. Enguany, com a novetat, es dividirà el contracte en lots, ateses les peculiaritats de cada illa.

El nou contracte es licitarà per dues temporades (2020 i 2021), prorrogables en dues temporades més, amb la distribució següent:

Pressupost 2020-2021                  Sense IVA                   Amb IVA del 10 %

Lot 1: Mallorca                              864.956,56 €                 951.452,22 €

Lot 2: Menorca                              445.914,04 €                 490.505,44 €

Lot 3: Eivissa-Formentera              687.757,72 €                 756.533,49 €

TOTAL                                         1.998.628,32 €              2.198.491,15 €