L’ITS finançarà un dipòsit de 15.000 m3 que permetrà regular l’abastiment d’aigua al pla, al raiguer i al llevant de Mallorca