ABAQUA

El nostre compromís és garantir les necessitats d’abastament, depuració i millora de la qualitat ambiental a les Illes Balears, facilitant el diàleg i la corresponsabilitat.