LIFE+ WAT’SAVEREUSE

WAT’SAVEREUSE és un projecte europeu finançat pel Programa LIFE i que neix sota la coordinació de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) amb l’objectiu de sensibilitzar el sector turístic sobre l’estalvi i la reutilització d’aigua. A les Illes Balears hi participa l’Agència Balear de l’Aigua, l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) i el Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliqIB).

L’aigua és un recurs que històricament ha estat limitat a la regió mediterrània. Un dels principals efectes del canvi climàtic a les Illes Balears és l’increment de les situacions d’escassetat d’aigua, convertint així l’arxipèlag en un territori més fràgil. Així mateix, el turisme és la principal activitat econòmica a les illes i, per tant, comporta un elevat consum d’aigua associat. A més, hi ha una relació estreta entre el turisme i els serveis ecosistèmics, així l’activitat turística depèn en gran mesura de la bona qualitat del recursos hídrics (per exemple, la qualitat de l’aigua de consum humà, la qualitat de l’aigua de bany, etc.). En aquest sentit, l’adopció de mesures de captació, consum, reutilització i ús sostenible de l’aigua és un requisit essencial per a la disponibilitat d’aquests recursos en quantitat i qualitat suficients a les nostres illes.

Actualment, el sector turístic a les Illes Balears viu una transformació cap a una destinació més sostenible i en l’àmbit de la gestió de l’aigua suposa un repte per desenvolupar mesures orientades a reduir el consum d’aigua, reutilitzar l’aigua i optimitzar els costos de consums d’aigua.

Aquesta jornada tècnica se celebra en el marc del projecte europeu LIFE+ WAT’SAVEREUSE i proporcionarà al sector hoteler informació sobre exemples de bones pràctiques de gestió de l’aigua. S’exposaran accions que reflecteixen l’impacte de la implantació de noves tecnologies per tal de promoure un canvi de paradigma i iniciatives que afavoreixin la conservació, l’eficiència i l’ús sostenible de l’aigua a la activitat turística.

9:15 h

RECEPCIÓ DELS ASSISTENTS.

9:30 h

BENVINGUDA del Sr. Iago Negueruela – Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

9:40 h

BENVINGUDA de María Frontera – Presidenta FEHM.

9:50 h

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE I JORNADA: Juan Calvo – Secretari General – Agencia Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) i Xisco Mateu – Gerent AETIB.

 

10:00 h/10:30 h

BLOC 1: CONTEXT NORMATIU I DE PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA I TURISME

 

Sra. Joana Mª Garau – Direcció General de Recursos Hídrics.

 

10:30 h/11:30 h

BLOC 2: TECNOLOGIES PER L’ESTALVI D’AIGUA EN EL TURISME.

 

Implementació de sensors de cabal a Protur. Sr. Alex Gutierrez – Tècnic energètic i mediambiental en Protur Hotels

 

Reducció de petjada hídrica a la piscina de Campusport. Sr. Lluís Vegas – Gerent de la FUEIB (Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears).

 

Implementació de ozó combinat amb hipoclorit sòdic a Eix Hotels. Sr. Jaume Horrach – Director General de Eix Hotels.

 

Reducció de petjada hídrica a bugaderia industrial amb sensorització on line. Sr. David Arbò – CEO de Polarier.

 

11:30 h

COFFEE BREAK

 

12:00 h/12:40 h

BLOC 3: TECNOLOGIES PER A LA REUTILITZACIÓ D’AIGUA AL TURISME.

 

Reutilització de les aigües residuals en EDAR de gestió pròpia en Portblue Club Pollentia Resort. Celina Álvarez – Directora en Sostenible XXI, consultora de referència en Portblue Club Pollentia Resort

 

Robinson Cala Serena i el cicle de l’aigua. Miquel Galmes – Director de Serveis Tècnics i Projectes, Robinson Club

 

Estalvi d’aigua amb espècies mediterrànies a jardins turístics. Sr. Juan José Martorell – CEO en Urbient, Jardineria i manteniment

 

12:40 h/13:30 h

BLOC 4: TAULA REDONA: SOLUCIONS DE SUPORT A LES INVERSIONS TRANSFORMADORES EN RELACIÓ ALS RECURSOS HÍDRICS.

 

Moderador: Sr. Joan Miquel Matas – Director del Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears – CLIQIB

Sra. Joana Mª Garau – Directora General de Recursos Hídrics – GOIB.

Sra. Isabel Vidal – Directora General de Turisme – GOIB

Sra. Maria Frontera – Presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca.

Dr. Cels García – Grup de Recerca Glowater – Universitat de les Illes Balears – UIB.

 

13:30 h/13:45 h

TANCAMENT. Sr. Miquel Mir – Conseller Medi Ambient i Territori – GOIB

Obre a Google Maps (Aparcament P5)

Videos

Documents