Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental

La nostra tasca és la gestió de les infraestructures hidràuliques d’abastament i sanejament de les Illes Balears des de la planificació i construcció fins la explotació i manteniment, basant-nos en els principis de protecció dels ecosistemes aquàtics, la recuperació de costos i la cooperació institucional.