Ofertes de feina

Ofertes de feina

La selecció de personal de l’Agència es realitza d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el procés de selecció, en què s’avalua la idoneïtat del candidat al lloc de treball, s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana.

Si estàs interessat a treballar a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental aquí publicarem les ofertes actives, les convocatòries i les resolucions.

Ofertes de feina