Actuacions de gestió d’infraestructures de sanejament i depuració d’aigües residuals.

Actuacions de gestió d’infraestructures de sanejament i depuració d’aigües residuals.

El sistema de sanejament de les Illes Balears s’organitza en zones, l’explotació d’aquestes la duu a terme una empresa específica, anomenada empresa explotadora. L’empresa explotadora es diferent per cada zona, però l’Agència Balear de l’Aigua és la gestora de totes les infraestructures. L’illa de Mallorca es divideix en set zones (Taula 23), Menorca en dues (Taula 26) i finalment, a Eivissa també hi ha dues zones, una de les quals inclou Formentera (Taula 30).

Mallorca

Zona Actuació Import Any
MA1: Cala d’Or, Cala Ferrera, Campos, Colònia de Sant Jordi, Portocolom, Sa Ràpita, Santanyí, Ses Salines Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA1 (Lot 1). 6.111.172,97 € 2017 – 2023
MA2: Artà, Cales de Mallorca, Cales de Manacor, Canyamel, Capdepera, Colònia de Sant Pere, Font de Sa Cala, Son Serra de Marina, Son Servera Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA2 (Lot 2). 6.693.430,71 € 2017 – 2023
MA3: Formentor, Platja de Muro, Pollença, Sa Pobla Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA3 (Lot 3). 5.290.542,00 € 2017 – 2023
MA4: Algaida – Montuïri, Costitx, Lloret, Llubí, Muro, Sant Joan, Santa Margalida, Sineu – Petra – Maria – Ariany, Vilafranca Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA4 (Lot 4). 3.998.969,27 € 2017 – 2023
MA5: Alaró, Binissalem, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Lluc, Mancor, Sa Calobra, Santa Eugènia, Santa Maria, Selva Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA 5 (Lot 5). 5.282.419,65 € 2017 – 2023
MA6: Andratx, Banyalbufar, Camp de Mar, Deià, Estellencs, Puigpunyent, Sant Elm, Sóller, Valldemossa Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA6 (Lot 6). 4.817.879,00 € 2017 – 2023
MA7: Cas Concos, Felanitx, Llucmajor, Porreres, Randa Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA7 (Lot 7). 3.676.152,30 € 2017 – 2023
Taula 23. Conservació i manteniment de les EDAR de l’illa de Mallorca.

 

Infraestructura Actuació Import Any
EDAR Cales de Manacor Reparació del col·lector d’aire a l’EDAR de Cales de Manacor. 11.078,24 €- 2019
EDAR Pollença Reparació de la canonada de sortida de l’EDAR de Pollença. 13.975,50 € 2019
EDAR Sant Elm Reparació i desembús de l’emissari de l’EDAR de Sant Elm. 36.242,38 € 2019
EBAR Ses Salines Reparació de la canonada d’impulsió de l’estació bombament de Ses Salines (EDAR Ses Salines). 8.999,99 € 2019
EBAR Cala Romàntica Reparació de la impulsió d’aigües residuals que va de l’EBAR de Cala Romàntica a l’EDAR de Cales de Mallorca. 20.738,17 € 2019
EBAR Cala Romàntica Obres de reparació de la impulsió d’aigües residuals que va de l’EBAR de Cala Romàntica a l’EDAR de Cales de Mallorca, a l’alçada del colze del camí. 20.584,84 € 2019
EBAR Port d’Andratx Reparació de la impulsió des de l’EBAR Port d’Andratx a l’EDAR d’Andratx, dins el jaç del torrent de s’Aluet. 12.820,47 € 2019
EBAR Sant Elm Reparació de la impulsió des de l’EBAR de Sant Elm a l’EDAR de Sant Elm. 30.212,11 € 2019
EBAR  Port Cala Figuera Reparació de la impulsió de la EBAR Cala Figuera Port (EDAR Santanyí). 5.753,55 € 2019
EDAR Portocolom Obres de reparació de l’embús de l’emissari de la depuradora de Portocolom. 14.978,00 € 2018
EDAR Platja de Muro Obres de retirada de llots de les llacunes de la depuradora de Platja de Muro. 215.990,00 € 2018
EDAR Platja de Muro Obres de reparació de les línies d’aeració, reactor biològic i digestor llots, així com l’adequació del decantador primari de l’EDAR de Platja de Muro. 185.823,90 € 2018
EDAR Consell Obres de construcció d’un nou decantador i instal·lació d’una nova centrifuga a la depuradora de Consell. 146.429,00 € 2018
EDAR Sant Elm Reparació de l’emissari submarí de l’EDAR de Sant Elm. 44.075,46 € 2018
EBAR Cala Santanyí Reparació de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament de Cala Santanyí (EDAR Santanyí). 25.885,72 € 2018
EBAR Port Cala Figuera Reparació de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament de Cala Figuera Port (EDAR Santanyí). 25.441,77 € 2018
EBAR Reparació de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament de l’EDAR de Platja de Muro. 28.813,95 € 2018
EBAR Sector 11 – Can Picafort Reparació de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament d’aigua tractada de l’EDAR de Platja de Muro (segona actuació a l’alçada del poliesportiu de Can Picafort). 24.266,94 € 2018
EBAR Port d’Andratx Reparació de la canonada d’impulsió de bombament del Port d’Andratx (EDAR Andratx). 23.665,62 € 2018
EDAR Randa Obres de reparació i desembús del col·lector general de Randa 10.135,67 2018
EBAR Port d’Andratx Nou trencament de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament del Port d’Andratx (EDAR Andratx). 7.616,36 € 2018
EBAR Port d’Andratx Obres de reparació del trencament de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament del Port d’Andratx (a 80 metres del llit formigonat del torrent) (EDAR Andratx) (Situació d’emergència). 2.743,01 € 2018
Taula 24. Obres realitzades al sistema de sanejament de l’illa de Mallorca.

 

  1. Actuacions referents a serveis
Infraestructura Actuació Import Any
Zones MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA 6 i MA7 Inspecció reglamentària de les instal·lacions d’alta tensió de les EDAR d’ABAQUA, 16 instal·lacions, situades a l’illa de  Mallorca (Lot 2). 7.136,00 € 2019
Zona MA 2 Reparació de les diferents ruptures causades per la tempesta excepcional del dia 9 d’octubre en el llevant de Mallorca en les EDAR de Colònia de Sant Pere, Artà, Son Serra de Marina, Son Servera, Capdepera, Canyamel, Cales de Manacor i Cales de Mallorca. 67.050,50 2018
Taula 25. Serveis realitzats al sistema de sanejament de l’illa de Mallorca.

 

Menorca

Zona Actuació Import Any
ME1: Alaior, Binidalí, Cala en Porter, Es Mercadal, Maó – Es Castell, Sant Climent, Sant Lluís Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona ME1 (Lot 8). 6.127.040,25 € 2017 – 2023
ME2: Cala Galdana, Ciutadella Nord, Ciutadella Sud, Es Migjorn Gran, Ferreries Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona ME2 (Lot 9). 5.286.242,52 € 2017 – 2023
Taula 26. Conservació i manteniment de les EDAR de l’illa de Menorca.

 

Infraestructura Actuació Import Any
EDAR Maó – Es Castell Reparació de l’emissari de l’EDAR Maó – Es Castell. 26.273,57 € 2019
EDAR Ciutadella Sud Reparació de l’emissari de l’EDAR de Ciutadella Sud. 44.054,89 € 2019
EBAR Cala en Porter (4) – Barranc (5) Reparació del col·lector d’aigües residuals que va a de l’EBAR de Cala en Porter (núm.4) a l’EBAR Barranc (núm.5), del sistema de sanejament de Cala en Porter. 7.792,74 € 2019
EBAR Punta Prima – Biniancolla Reparació del col·lector d’aigües que va de l’EBAR de Punta Prima a l’EBAR de Biniancolla, del sistema general de sanejament de Sant Lluís. 4.569,85 € 2019
EBAR Son Xoriguer Obres de reparació de l’avaria del col·lector d’aigües residuals que va de l’EBAR de Son Xoriguer a l’EDAR Ciutadella Sud, a la zona del dipòsit d’aigua de Cala’n Bosch. 5.610,05 € 2019
EBAR Canal Salat – Santadrià Reparació del col·lector d’aigües residuals que va de l’EBAR de Canal Salat a l’EBAR de Santadrià (EDAR Ciutadella Sud). 24.540,22 € 2019
Zona ME1 Reparació dels danys causats per l’avaria elèctrica general per cap de fibló a Menorca. 8.410,00 € 2018
Zona ME2 Reparació dels danys provocades per temporal a Menorca. 16.025,00 € 2018
EDAR Ciutadella Sud Reparació del col·lector d’impulsió d’aigües residuals de Son Xoriguer (Ciutadella Sud). 5.920,29 € 2018
EBAR Son Xoriguer Obres de reparació del col·lector d’aigües residuals que va de l’EBAR Son Xoriguer a l’EDAR Ciutadella Sud (situació d’emergència). 2.520,97 € 2018
Taula 27. Obres realitzades al sistema de sanejament de l’illa de Menorca.

 

Infraestructura Actuació Import Any
Zones ME1 i ME2 Inspecció reglamentària de les instal·lacions d’alta tensió de les EDAR d’ABAQUA a l’illa de Menorca, 12 instal·lacions (Lot 3). 5.352,00 € 2019
EDAR Es Mercadal Servei de buidat de fangs de les llacunes de l’EDAR d’Es Mercadal. 97.750,00 € 2018
Taula 28. Serveis realitzats al sistema de sanejament de l’illa de Menorca.

 

Infraestructura Actuació Import Any
EBAR Millora d’equips de bombament de l’EDAR de Ciutadella (Lot 2). 122.513,63 € 2018
EBAR Menorca Millora dels equips de bombament i aeració de les EDAR de Menorca (Lot 1). 48.968,42 € 2018
EBAR Menorca Millora dels equips de bombament i aeració de les EDAR de Menorca (Lot 3). 38.827,56 € 2018
EBAR Menorca Millora dels equips de bombament i aeració de les EDAR de Menorca (Lot 4). 97.236,69 € 2018
Taula 29. Subministraments realitzats al sistema de sanejament de l’illa de Menorca.

 

Eivissa i Formentera

Zona Actuació Import Any
E1: Cala Tarida, Eivissa, Sant Antoni Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona E1 (Lot 10). 6.051.111,72 € 2017 – 2023
E2: Cala Llonga, Cala Sant Vicent, Can Bossa, Formentera, Port de Sant Miquel, Sant Joan de Labritja, Sant Josep, Santa Eulària. Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona E2 (Lot 11). 6.651.673,38 € 2017 – 2023
LODOS      
Taula 30. Conservació i manteniment de les EDAR de les illes d’Eivissa i Formentera.

 

Infraestructura Actuació Import Any
EBAR 1 – 2 Reparació de la impulsió des de l’EBAR 1 a l’EBAR 2 del sistema de bombament de l’EDAR de Can Bossa, a la vorera de mar. 138.236,64 € 2019
EBAR 1 – 2 Increment de despesa situació d’emergència causada per la ruptura de la impulsió des de l’EBAR 1 a l’EBAR 2 del sistema de bombaments de l’EDAR de Can bossa, a la vorera de mar. 138.236,64 € 2019
EBAR La Antigua Obres de reparació de la ruptura del sòcol de la bomba número 1 del bombament de “La Antigua” (EDAR Sant Antoni). 7.238,90 € 2019
EBAR La Savina Reparació de l’emissari de l’EBAR La Savina (EDAR Formentera). 2019
EBAR Talamanca Reparació de l’avaria de la impulsió de l’EBAR de Talamanca (EDAR Eivissa). 5.301,83 € 2019
EDAR Formentera Reparació de la ruptura de la canonada que connecta el pretractament amb el tractament biològic a la EDAR de Formentera. 2019
EDAR Sant Antoni Obres de reparació de la ruptura de la canonada d’impulsió de Xinxó, situada dins el solar de l’EDAR. 17.893,08 € 2019
EDAR Eivissa Situació d’emergència causada per la ruptura de la impulsió que va de l’EBAR del Port d’Eivissa fins a l’EDAR d’Eivissa. 95.269,81 € 2018
EDAR Sant Antoni Situació d’emergència causada per a la ruptura de la canonada d’impulsió de Xinxó en la cruïlla del Carrer Lugo i l’avinguda de Sant Agustí al TM de Sant Josep de sa Talaia (canonada de la EBAR a la EDAR). 24.561,20 € 2018
EDAR Santa Eulària Situació d’emergència causada per a la ruptura de l’emissari de l’EDAR de Santa Eulària a Sa Caleta, a la vorera de la mar. 9.495,81 € 2018
Taula 31. Obres realitzades al sistema de sanejament de les illes d’Eivissa i Formentera.

 

Infraestructura Actuació Import Any
Zones E1 i E2 Inspecció reglamentària de les instal·lacions d’alta tensió de les EDAR d’ABAQUA a Eivissa i Formentera, 10 instal·lacions (Lot 1). 4.460,00 € 2019
Taula 32. Serveis realitzats al sistema de sanejament de les illes d’Eivissa i Formentera.

 

Infraestructura Actuació Import Any
EBAR Mariners I Substitució del cable elèctric que va tenir una derivació a la EBAR de Mariners I (EDAR Santa Eulària). 22.119,32 € 2019
Taula 33. Subministraments realitzats al sistema de sanejament de les illes d’Eivissa i Formentera.