Subministrament d’aigua

Subministrament d’aigua

Introducció

  • L’Agència Balear de l’Aigua subministra al 30 % dels municipis de les Balears, 21 del 67 municipis de les Illes Balears: 14 municipis de l’illa de Mallorca, 5 municipis de l’illa d’Eivissa, 1 municipi de Menorca i 1 municipi de Formentera.
  • L’Agència Balear de l’Aigua disposa d’una xarxa de canonades d’aproximadament 271 km a les Illes Balears: 175 km a l’illa de Mallorca, 80 km a l’illa d’Eivissa, 11 km a l’illa de Formentera i 5 km a l’illa de Menorca.
  • L’Agència Balear de l’Aigua gestiona 35 dipòsits a les illes Balears: 17 a l’illa de Mallorca, 13 a l’illa d’Eivissa, 3 a l’illa de Formentera i 1 a l’illa de Menorca.
  • L’IDAM de Ciutadella va iniciar la seva activitat de subministrament d’aigua el mes de juny del 2019 i disposa d’un dipòsit de 10.000 m3, que li permet garantir el subministrament d’aigua a la població davant alguna averia puntual de l’IDAM.
  • A l’illa d’Eivissa a l’any 2019 els municipis amb un major volum d’aigua dessalada subministrat han estat el d’Eivissa amb un 39,58%, seguit del municipi de Sant Josep amb un 36,99%. Els municipis en menor volum han estat Sant Antoni amb un 12,61%, Santa Eulària amb un 8,94% i Sant Joan amb un 1,88%.
  • El 100% de l’aigua subministrada a l’illa de Formentera és dessalada.

L’Agència Balear de l’Aigua distribueix aigua al 30% dels municipis de les Balears i gestiona pràcticament el 100% de l’aigua dessalada de les Illes. A més, durant el 2019 l’Agència Balear de l’Aigua ha gestionat aproximadament 12 hm3 d’aigua subterrània i 27 hm3 d’aigua dessalada.

Mallorca

A Mallorca el subministrament d’aigua en alta es garantitza mitjançant la producció d’aigua dessalada a les IDAM de Palma, Alcúdia i Andratx i també a partir de la captació de sa Font de Sa Costera a Sóller, dels pous d’extracció a l’aqüífer de s’Estremera (límit entre Bunyola i Santa Maria) i dels pous de Sa Marineta a Llubí. Sa Font de Sa Costera i l’aqüífer de s’Estremera actuen com un sistema ja que durant la temporada baixa (poca demanda) l’aigua de Sa Font de Sa Costera es recondueix cap a Bunyola per tal de ser infiltrada a l’aqüífer de s’Estremera que actuarà com a reservori natural d’aigua.

L’Agència Balear de l’Aigua disposa d’una xarxa de conduccions en alta, d’aproximadament 175 km i 18 dipòsits repartits per diferents municipis, que permeten subministrar aigua a 14 municipis de l’illa de Mallorca. Alguns dels principals consumidors son: Calvià, Andratx, Palma i Muro (Figura 26).

Alguns dels dipòsit que gestiona l’Agència Balear de l’Aigua tenen una gran capacitat, com per exemple: el dipòsit de Son Pacs 20.000 m3, el dipòsit Sóller 21.000 m3 o el dipòsit de Costa den Blanes 21.000 m3. Això els permet planificar la demanda i arribar a interrompre el subministrament d’aigua per reblir els dipòsits en moments de no necessitat.

El subministrament d’aigua durant el període d’estudi 2014-2019 a l’illa de Mallorca ha augmentat fins arribar als 20,33 hm3 l’any 2019 , això suposa un 55,21% més que l’any 2014 (Figura 25). Cal destacar que l’any 2016 va ser un any poc plujos i com a conseqüència de la sequera el subministrament va augmentar fins els 25,36 hm3, això suposa un augment del 173,33% respecte al 2015. Aquest augment tan gran es degut a que Emaya va sol·licitar una gran quantitat d’aigua (Figura 26) per la indisponiblitat dels seus recursos propis (embassaments i aigua d’aqüífer) per afrontar la sequera. Durant l’any 2018 hi ha una forta disminució del subministrament a causa de la baixada de la demanda d’aigua per part dels principals municipis consumidors. L’any 2018 va ser un any plujós i tant els municipis que compren aigua a l’Agència Balear de l’Aigua com Emaya varen poder gestionar el subministrament d’aigua amb els seus propis recursos. El 19,52% de l’aigua per a subministrament urbà a l’illa de Mallorca prové de l’Agència Balear de l’Aigua (2018).

A més, en un curt termini de temps, l’Agència Balear de l’Aigua té previst subministrar aigua als municipis de Petra i Ariany. L’objectiu és arribar al municipi de Manacor a mig termini. Un altre inconvenient és l’estat qualitatiu i quantitatiu dels aqüífer dels que s’abasteix el municipi. La majoria dels aqüífers presenten problemes de nitrats, salinització i descens continuat del nivell freàtic.

Figura 25. Subministrament anual total d’aigua a l’illa de Mallorca pel període 2015-2019.
Figura 26. Subministrament a grans consumidors d’aigua a l’illa de Mallorca pel període 2015-2019.
Figura 27. Petits consumidors d’aigua a l’illa de Mallorca pel període 2015-2019.
Figura 28. Temporada baixa i alta. Grans consumidors d’aigua a l’illa de Mallorca pel període 2015-2019.
Figura 29. Temporada baixa i alta. Petits consumidors d’aigua a l’illa de Mallorca pel període 2015-2019.

 

El subministrament a escala mensual dels 14 municipis de Mallorca presenta un comportament general directament relacionat amb l’estacionalitat del turisme a l’illa (Figura 28 i Figura 29). De fet, el subministrament d’aigua en temporada alta (maig–octubre) sempre és superior al subministrament en temporada baixa (novembre-abril). Es pot dir, que en general el subministrament en temporada alta es quasi el doble respecte de la temporada baixa. Alguns municipis on es veu clarament la influencia del turisme sobre el subministrament són: Calvià, Andratx, Muro, Pollença i Sóller.

Calvià

El terme municipal de Calvià és el major consumidor d’aigua de l’Agència Balear de l’Aigua. L’any 2019 el subministrament va ser de 10,38 hm3. Aproximadament el 80% de l’aigua subministrada a Calvià prové de l’Agència Balear de l’Aigua. El subministrament d’aigua al llarg de l’any al municipi de Calvià és molt similar del 2015 al 2019 (Figura 30). Fet que denota la importància de l’aigua provinent de l’Agència Balear de l’Aigua per aquest municipi.

Calvià té una població de 50.559 habitants durant tot l’any més la població flotant que estiueja o treballa a l’illa durant la temporada alta. Calvià és un municipi molt turístic i això es pot comprovar amb l’increment i el pic de subministrament durant l’estiu, augmentat un 335,21% el mes de juliol respecte el gener, arribant a subministrar més de 1.500.000 m3.

Figura 30. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Calvià pel període 2015-2019.

 

Andratx

Andratx presenta un subministrament relativament estable durant els darrers anys. Per l’any 2019 el subministrament al municipi ha estat de 1,96 hm3. Quasi el 100% de l’aigua subministrada prové de l’Agència Balear de l’Aigua i pot abastir a 11.271 habitants residents durant tot l’any més la població flotant que estiueja o treballa al municipi durant la temporada alta. El subministrament d’aigua al llarg de l’any és molt similar pel període 2015-2019 (Figura 31). També s’observa l’influencia del turisme en els mesos de temporada alta.

L’Agència Balear de l’Aigua disposa d’un dipòsit de 5.000 m3 per subministrar l’aigua al municipi d’Andratx, així té marge de maniobra per garantir el subministrament en cas de ruptura de canonades o averia puntual.

Figura 31. Subministrament mensual d’aigua al municipi d’Andratx pel període 2015-2019.

 

Muro

El municipi de Muro consta de dos nuclis urbanitzats; el centre i platges de Muro. La zona de platges de Muro és una zona turística, on hi ha nombrosos establiments hotelers a més de restaurants, bars, zones d’oci, etc. Degut això durant l’estiu el subministrament per part de l’Agència Balear de l’Aigua augmenta considerablement.

Durant els darrers anys el subministrament a Muro s’ha reduït lleugerament. A l’any 2019 el subministrament d’aigua per part de l’Agència Balear de l’Aigua al municipi ha estat de 1,15 hm3. Aproximadament el 50% de l’aigua subministrada al municipi prové de l’Agència Balear de l’Aigua, proveint d’aigua a 7.085 habitants residents durant tot l’any més la població flotant que estiueja o treballa al municipi durant la temporada alta.

Durant l’any podem observar que hi ha un fort augment del subministrament durant la temporada alta, arribant a subministrar  2 vegades més que en els mesos d’hivern (Figura 32).

Figura 32. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Muro pel període 2015-2019.

 

Palma

Emaya és l’empresa pública encarregada de gestionar el subministrament del municipi de Palma. L’Agència Balear de l’Aigua subministra aigua al municipi de Palma com recurs hídric complementari als seus propis recursos hídrics superficials i subterranis. L’any 2019 el subministrament al municipi de Palma ha estat de 5,24 hm3. En els mesos d’estiu d’aquest any hi ha hagut un fort augment del subministrament.

Així, l’hivern del 2015-2016 va ser poc plujos, degut a aquest fet i a la conseqüent sequera que va patir l’illa, el subministrament de l’Agència Balear de l’Aigua a Emaya durant el 2016 va ser constant arribant als 1,5 hm3 d’aigua subministrada durant un mes (Octubre). El subministrament acumulat durant el 2016 va ser de 10,87 hm3 (Figura 33).

Figura 33. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Palma pel període 2015-2019.

Maria de la Salut

El subministrament per part de l’Agència Balear de l’Aigua durant els darrers anys té una tendència positiva, arribant a 0,12 hm3 d’aigua subministrada l’any 2019. El subministrament d’aigua al llarg dels mesos al municipi de Maria de la Salutdifereix d’un any a un altre. La diferencia no recau en mesos concrets, és la corba general que se situa per sobre o per sota depenent de l’any. Per tant, la diferencia prové del consum general per anys i no de canvis mensuals (Figura 34).

Aproximadament del 75% de l’aigua subministrada al municipi prové de l’Agència Balear de l’Aigua, garantint el subministrament a una població de 2.227 habitants residents.

Figura 34. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Mª de la Salut pel període 2015-2019.

 

Sóller

El municipi de Sóller té les seves pròpies fonts de subministrament, per tant, l’Agència Balear de l’Aigua només li subministra aigua en moments determinats de l’any (Fig.11). El subministrament per part de l’Agència Balear de l’Aigua durant l’any 2019 ha estat de 0,05 hm3. Durant un any normal,  principalment es subministra aigua els mesos de juliol i agost (Figura 35).

Durant l’hivern, Sóller subministra aigua a Fornalutx, ja que té un excedent, i després l’Agència Balear de l’Aigua ho compensa amb el subministrament que fa a Sóller durant l’estiu, per això, alguns mesos hi ha valors negatius (Figura 35).

A Sóller hi ha un dels grans dipòsits que pertany a l’Agència Balear de l’Aigua, el dipòsit té una capacitat de 21.000 m3, que s’utilitza per recollir l’aigua de Sa Font de Sa Costera i bombejar-la fins que aconsegueix remuntar el pendent que presenta el terreny des del port fins la sortida del túnel de Sóller direcció Palma.

Figura 35. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Sóller pel període 2015-2019.

 

Santa Maria del Camí

La tendència del subministrament per part de l’Agència Balear de l’Aigua durant els darrers anys és descendent fins arribar a 0,13 hm3 l’any 2019. El subministrament ha minvat un 50% respecte de l’any anterior. A partir del setembre del 2018 el subministrament mensual sofreix una gran disminució. Aquest canvi de comportament segueix també l’any 2019 amb un baix subministrament (Figura 36).

Al municipi de Santa Maria hi ha construït un dipòsit de 2.000 m3 que serveix per garantir el subministrament d’aigua durant tot l’any. Població 7.375 habitants residents.

Figura 36. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Santa Maria pel període 2015-2019.

 

Marratxí

El municipi de Marratxí té un subministrament estable en el període d’estudi 2015-2019. El subministrament l’any 2019 es de 0,92 hm3. Durant l’any el subministrament també es estable, augmentant el mesos d’estiu (Figura 37).

Figura 37. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Marratxí pel període 2015-2019.

 

Pollença

L’any 2019 el subministrament al municipi de Pollença ha estat de 0,30 hm3. Pollença és un dels municipis turístics de Mallorca i per garantir el subministrament en temporada alta l’Agència Balear de l’Aigua subministra principalment aigua dessalada de l’IDAM d’Alcúdia. Durant l’any el subministrament d’aigua va de juny a octubre, la resta de mesos és 0 o quasi 0 (Figura 38).

Figura 38. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Pollença pel període 2015-2019.

 

Alcúdia (Golf d’Alcanada)

El subministrament d’aigua per part de l’Agència Balear de l’Aigua al municipi d’Alcúdia es feia exclusivament al camp de golf d’Alcanada en els mesos d’estiu, quan necessitaven més aigua. A partir del 2018 el subministrament passa a ser 0 ja que utilitzen aigua depurada (Figura 39).

Figura 39. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Alcúdia pel període 2015-2019.

 

Fornalutx

El subministrament de Fornalutx ha augmentat en el darrer any un 100%, fins arribar  0,03 hm3 d’aigua subministrada.

Figura 40. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Fornalutx pel període 2015-2019.

 

Inca

El subministrament al municipi d’Inca comença l’any 2017 però va ser testimonial. L’ajuntament d’Inca només sol·licita aigua quan té una averia en la seva xarxa i no pot garantir el subministrament a la població.

Figura 41. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Inca pel període 2015-2019.

 

Puigpunyent

El subministrament al municipi de Puigpunyent es realitza mitjançant camions. Els camions van al dipòsit de Son Pacs (Palma) a recollir l’aigua on poden trobar un punt d’entrega habilitat per ells. El subministrament va començar l’estiu del 2017. A partir d’aquí el subministrament durant els mesos d’estiu s’ha anat incrementat fins arribar a subministrar 0,02 hm3 l’any 2019 (Figura 42).

Figura 42. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Puigpunyent pel període 2015-2019.

 

Deià

El subministrament al municipi de Deià es realitza mitjançant camions. Els camions van al dipòsit de Son Pacs (Palma) que hi ha un punt d’entrega habilitat per ells. El subministrament va començar a l’estiu del 2018. A partir d’aquí el subministrament durant els mesos d’estiu ha anat incrementat fins arribar a subministrar 0,02 hm3 l’any 2019 (Figura 43).

Figura 43. Subministrament mensual d’aigua al municipi de Deià pel període 2015-2019.

 

Menorca

La dessaladora de Ciutadella inicià la seva activitat productiva el mes de juny de 2019. Durant el mig any de funcionament, l’IDAM va subministrar un total de 652.520 m3 d’aigua dessalada. El setembre va ser el mes de subministrament màxim d’aigua dessalada amb 120.990 m3 (Figura 44). La dessaladora de Ciutadella disposa d’un dipòsit de 10.000 m3. El dipòsit permet garantir el subministrament d’aigua dessalada durant almenys 2 dies encara que la planta patis algun tipus d’averia tècnica. Aquesta infraestructura també dota a la planta de certa llibertat de maniobra amb moments d’aturada tècnica d’alguna de les línies de producció.

L’evolució del subministrament durant aquest mig any respon a l’estacionalitat turística estival que caracteritza a les Illes Balears. Es a dir, es produeix un augment del subministrament d’aigua dessalada durant l’estiu per tal de suplir la demanda d’aigua de la població turística de l’illa. Per aquest motiu, el subministrament d’aigua dessalada es redueix un 53% al mes de desembre si es compara amb el mes de subministrament pico (setembre).

L’IDAM està connectada amb el dipòsit de Artrutx (zona de Cala en Bosch), i el dipòsit de Son Blanc. Amb aquests dos dipòsits es pot subministrar aigua dessalada a bona part del municipi de Ciutadella. Ciutadella té una població de 29.840 habitants residents durant tot l’any més la població flotant que estiueja o treballa a l’illa durant la temporada alta.

Figura 44. Subministrament mensual d’aigua dessalada a l’illa de Menorca durant l’any 2019.

 

Eivissa

El subministrament d’aigua dessalada durant el període d’estudi 2014-2019 a l’illa d’Eivissa ha augmentat progressivament fins arribar als 10,74 hm3 l’any 2019 (Figura 45.a). L’any 2018, el subministrament d’aigua dessalada suposava el 44,65% de l’aigua subministrada a l’illa d’Eivissa. Aquest percentatge augmentarà durant els propers anys per la necessitat dels municipis consumir aigua dessalada com alternativa al recursos hídrics subterranis degut a l’actual estat de sobreexplotació i salinització dels aqüífers de l’illa de Eivissa. Fet que es corrobora amb l’obertura de nous punts de entrega als municipis de Sant Joan i Santa Eulària (Figura 46).

L’augment del 22,39% en el subministrament d’aigua dessalada a Eivissa del 2018 al 2019 coincideix amb la posada en marxa de la dessaladora de Santa Eulària. Per aquest motiu s’obren nous punts d’entrega als municipis de Santa Eulària i Sant Joan durant aquest període. Municipis que fins aleshores no rebien aigua dessalada (Figura 46). El municipi de Sant Josep també respongué davant la posada en marxa de l’IDAM duplicant els seus punts d’entrega i demandant un 27,64% més d’aigua dessalada.

Sant Josep és el municipi on ha augmentat més el subministrament d’aigua dessalada en els darrers 4 anys, concretament un 135% més.

El subministrament d’aigua dessalada al municipi d’Eivissa presenta un lleuger creixement al llarg del període d’estudi 2014-2019 del 12,50%. A Sant Antoni de Portmany, el subministrament disminueix del 2015 al 2018 en un 51,10% però es dona un canvi de tendència pel període 2018-2019 amb un increment del 14,34% (Figura 45.a).

L’any 2014 l’illa d’Eivissa disposava de 4 punts d’entrega d’aigua dessalada per subministrar-la als municipis d’Eivissa, Sant Antoni i Sant Josep. Sis anys després la xifra quasi es quadruplica amb 15 punts d’entrega distribuïts per tots els municipis de l’illa (Figura 46).

Figura 45. Subministrament anual d’aigua dessalada a l’illa d’Eivissa pel període 2014-2019 (a), durant les temporades baixes dels anys 2015-2019 (b), durant les temporades altes dels anys 2015-2019 (c).
Figura 46. Punts d’entrega d’aigua dessalada dels diferents municipis pel període 2014-2019.

 

El subministrament a escala mensual dels 5 municipis d’Eivissa presenta un comportament general directament relacionat amb l’estacionalitat del turisme a l’illa (Figura 45.b i Figura 45.c). De fet, el subministrament d’aigua dessalada en temporada alta (maig–octubre) sempre és superior al subministrament en temporada baixa (novembre-abril).

El subministrament d’aigua dessalada al 2019 pràcticament es duplica durant la temporada alta. La diferencia de subministrament entre temporades és molt més acusada a Mallorca, illa que disposa d’altres recursos com pous o fonts naturals de gran importància que permeten reduir al mínim la producció d’aigua dessalada durant la temporada baixa. Eivissa necessita certa estabilitat de subministrament d’aigua dessalada durant la temporada baixa (Figura 45.b) per la incapacitat dels pous per abastir la població durant aquests mesos. Per aquest motiu, durant molts anys els aqüífers d’Eivissa varen sofrir sobreexplotació i salinització severa. Actualment nombrós aqüífers de l’illa encara es troben deteriorats i en mal estat.

L’estacionalitat es diferent depenent del municipi i l’any (Figura 45). En general des del 2017 l’estacionalitat en el subministrament augmenta any rere any. Al municipi de Sant Antoni pels anys 2018 i 2019 es subministrà respectivament  un 130% i un 144% més d’aigua dessalada durant la temporada alta que durant la temporada baixa. Els municipis de Santa Eulària i Sant Joan només tenen registre l’any 2019 perquè el subministrament d’aigua dessalada als municipis s’inicià durant l’estiu del 2018.

Eivissa

El subministrament d’aigua dessalada al llarg de l’any al municipi d’Eivissa és molt similar del 2015 al 2019 (Figura 47). Fet que denota la gran dependència  de l’aigua dessalada en aquest municipi. Pel que fa a la informació diària del 2019, destacar dia 19 de juliol com el dia de subministrament màxim amb 18.339 m3 d’aigua dessalada (Figura 48). Les fluctuacions accentuades del subministrament diari reflecteixen la capacitat reguladora del municipi d’Eivissa. El municipi disposa d’un dipòsit de 20.000 m3 que els hi permet planificar el seu consum i arribar a interrompre el subministrament d’aigua dessalada en moments de no necessitat.

Figura 47. Subministrament mensual d’aigua dessalada al municipi d’Eivissa pel període 2015-2019.
Figura 48. Subministrament diari d’aigua dessalada al municipi d’Eivissa durant l’any 2019.

 

Sant Antoni

El subministrament d’aigua dessalada al llarg dels mesos al municipi de Sant Antonidifereix d’un any a un altre. La diferencia no recau en mesos concrets, és la corba general que se situa per sobre o per sota depenent de l’any. Per tant, la diferencia prové del consum general per anys i no de canvis mensuals. Es destacable la caiguda del subministrament dels darrers dos anys durant la temporada baixa fet que accentua la estacionalitat d’aquest municipi (Figura 49). Pel que fa a la informació diària del 2019, destacar dia 13 d’agost com el dia de subministrament màxim amb 6.725 m3 d’aigua dessalada (Figura 50).

Figura 49. Subministrament mensual d’aigua dessalada al municipi de Sant Antoni període 2015-2019.
Figura 50. Subministrament diari d’aigua dessalada del municipi de Sant Antoni (2019).

 

Sant Josep

El subministrament d’aigua dessalada al municipi de Sant Josep és variable tant a escala mensual com en general al llarg dels anys. La tendència general és l’augment del subministrament i de l’estacionalitat (Figura 51). Aquest augment en el subministrament d’aigua dessalada es deu al mal estat dels aqüífers que han patit una sobreexplotació durant les últimes dècades. És a partir del 2016 quan l’Agència Balear de l’Aigua va començar a subministrar aigua dessalada per la zona de Ses Eres desprès de finalitzar-se la construcció de la conducció per part del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient. Des d’aquell moment fins a l’actualitat s’han anat obrint infraestructures noves com conduccions o punts d’entrega que permeten un major cabal de distribució. A més l’ajuntament de Sant Josep a implementat més zones d’abastiment d’aigua dessalada a partir del punt d’entrega de Ses Eres i Cala Bou. Als mesos d’abril i maig del 2019 la tendència es va disparar perquè l’Agència Balear de l’Aigua va activar nous punts d’entrega i l’ajuntament va ampliar les zones i nuclis d’abastament amb aigua dessalada.  Pel que fa a la informació diària del 2019, destacar dia 31 d’agost com el dia de subministrament màxim amb 18.849 m3 d’aigua dessalada (Figura 52).

Figura 51. Subministrament mensual d’aigua dessalada al municipi de Sant Josep pel període 2015-2019.

 

Figura 52. Subministrament diari d’aigua dessalada del municipi de Sant Josep (2019).

Santa Eulària

El subministrament d’aigua dessalada al municipi de Santa Eulària del Riu està directament relacionat amb l’obertura de l’IDAM Santa Eulària al 2018. El subministrament durant el 2018 és simbòlic, no es fins el març de 2019 quan l’ajuntament de Santa Eulària no va sol·licitar aigua dessalada per abastir el nucli urbà. Posteriorment el subministrament augmenta d’acord amb l’obertura de noves línies de producció a la dessaladora i l’augment generalitzat de la demanda (Figura 53). Aquest comportament s’observa amb més detall al gràfic d’informació diària pel dia 16 d’octubre amb un augment generalitzat del subministrament (Figura 54) coincidint amb l’obertura de la tercera línia productiva de l’IDAM. Destacar el 27 d’agost com el dia de subministrament màxim amb 5.558 m3 d’aigua dessalada.

Figura 53. Subministrament mensual d’aigua dessalada al municipi de Santa Eulària pel període 2018-2019.

 

Figura 54. Subministrament diari d’aigua dessalada del municipi de Santa Eulària (2019).

 

Sant Joan

El punt d’entrega a Sant Joan es fa des d’un dipòsit de regulació de l’Agència Balear de l’Aigua fins un dipòsit de regulació de l’ajuntament. El subministrament d’aigua dessalada al municipi de Sant Joantambé depèn directament de l’obertura de l’IDAM de Santa Eulària. Durant el 2018 és va subministrar una quarta part de l’aigua subministrada al 2019. Al 2019 s’accentua l’estacionalitat i fent referencia a les dades diàries, destacar dia 15 d’octubre com el dia de subministrament màxim amb 1.763 m3 d’aigua dessalada (Figura 56). En aquest cas, la dada correspon a un subministrament elevat per tal d’omplir de nou el dipòsit municipal i contrarestar la dada del dia anterior, condicionada per una averia de la xarxa o una aturada programada. La situació es repeteix el dia 24 d’octubre. Si no fos per aquests tipus d’incidents o aturades, el dia de subministrament màxim seria el 7 de setembre amb 1.049 m3 d’aigua dessalada.

Figura 55. Subministrament mensual d’aigua dessalada al municipi de Sant Joan pel període 2015-2019.
Figura 56. Subministrament diari d’aigua dessalada del municipi de Sant Joan (2019).

 

Formentera

El subministrament d’aigua dessalada durant el període 2014-2019 a l’illa de Formentera ha augmentat progressivament fins arribar als 0,71 hm3 l’any 2019 (Figura 57.a). L’IDAM de Formentera abasteix d’aigua a 12.100 habitants residents durant tot l’any més la població flotant que estiueja o treballa a l’illa durant la temporada alta. És a dir que tota l’aigua subministrada a l’illa de Formentera es 100% dessalada per qüestions territorials. El fet de ser una illa de dimensions reduïdes propicia que no existeixin aqüífers aïllats i que l’únic aqüífer de l’illa estigui connectat amb el mar al llarg de tot el seu perímetre. Per tant, aquestes condicions provoquen que l’aqüífer es trobi tant en mal estat qualitatiu (intrusió marina i contaminació per nitrats) com quantitatiu (sobreexplotació).

L’any 2014 l’illa de Formentera disposava de 2 punts d’entrega d’aigua dessalada; PE Formentera i PE Es Caló. El març del 2015 es va obrir un altre punt d’entrega, PE La Mola. El principal punt d’entrega és el PE Formentera, els altres dos sol·liciten menys aigua. L’any 2016, el subministrament d’aigua dessalada a l’illa augmenta en comparació amb el 2015 i 2017. Aquest augment del consum es deu a l’increment de l’afluència turística que va sofrir l’illa durant aquest any.

Existeix una diferencia notable entre el subministrament d’aigua durant la temporada baixa i durant la temporada alta (Figura 57.b i Figura 57.c) . Condicionada per la forta estacionalitat turística, l’illa de Formentera tendeix a triplicar la demanda d’aigua dessalada durant la temporada alta (maig-novembre). Destacar que el 2019 com l’any amb menys diferencia de subministrament d’aigua entre temporades pel període d’estudi (2014-2019).

La configuració actual del sistema de distribució d’aigua a Formentera es basa en dues sortides d’aigua des de l’IDAM. La primera sortida subministra aigua al PE Formentera. A partir del PE Formentera la gestió passa a ser del Consell insular i l’aigua es reparteix cap a un dipòsit municipal o cap al dispensador d’aigua per camions. El dipòsit de 17.500 m3 que gestiona l’Agència Balear de l’Aigua permet planificar el consum d’aigua i arribar a interrompre el subministrament d’aigua dessalada en moments de no necessitat. La segona sortida de l’IDAM bombeja aigua als punts d’entrega d’Es Caló i La Mola.

Figura 57. Subministrament d’aigua dessalada a l’illa de Formentera pel període 2014-2019 (a), durant les temporades baixes dels anys 2014-2019 (b), durant les temporades altes dels anys 2014-2019 (c).

El subministrament d’aigua dessalada al llarg de l’any a l’illa de Formentera és molt similar pel període 2014-2019 (Figura 58). S’observa una corba de subministrament entre mesos que culmina amb els màxims durant l’estiu. Mesos on el subministrament pot ser 5 vegades superior si es compara amb altres períodes com gener o febrer del mateix any. L’únic recurs que disposa l’illa per abastir-se és l’IDAM Formentera amb aigua dessalada. Per aquest motiu el subministrament entre anys es tant similar.  

Figura 58. Subministrament mensual d’aigua dessalada a l’illa de Formentera pel període 2014-2019.