Sanejament i Depuració

Gestionem les infraestructures hidràuliques destinades al  sanejament i la depuració d’aigües residuals a les Illes Balears, incloses les relatives a la conducció de les aigües residuals des del clavegueram municipal fins a la depuradora així com el posterior abocament a medi.

Videos

 

Documents