Adjudicades les obres de construcció de la conducció d’aigua potable entre Maria de la Salut i Petra

L’actuació es finança a través de l’impost del turisme sostenible

L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha adjudicat a la unió temporal d’empreses (UTE) ACSA Obra e Infraestructuras, SA, el contracte d’obres de construcció de la conducció d’aigua potable entre Maria de la Salut i Petra. L’import de l’adjudicació és de 7.252.717,58 € (sense l’IVA), que es finançarà a través del fons de l’impost de turisme.

L’oferta de l’UTE ha estat la més avantatjosa econòmicament de les tretze empreses que hi han optat, d’acord amb els criteris d’adjudicació del contracte.

Aquest projecte inclou la construcció d’un dipòsit regulador de 1.920 m3 a Petra i un altre de 6.000 m3 a Maria de la Salut, on també s’instal·larà un edifici de control i d’on sortirà la conducció principal, que serà una canonada de 600 mm de diàmetre la qual es connectarà al final d’una altra canonada de les mateixes característiques, que ja està construïda. El primer tram, fins al dipòsit regulador de Maria de la Salut, tindrà una longitud de 332,25 m, mentre que el segon, des d’aquest dipòsit fins a Petra, farà 10.369,55 m. A més, també hi ha previst construir un ramal a Ariany amb una canonada de 200 mm de diàmetre i una longitud de 2.670,91 m.

Les conduccions projectades estan dimensionades per satisfer la demanda d’Ariany, Petra i Manacor i per a una futura ampliació de la xarxa fins a la costa del Llevant de Mallorca, amb l’objectiu d’estendre la xarxa en alta de l’illa per garantir l’abastiment d’aigua de qualitat a totes les localitats, fet que també contribuirà a la recuperació dels aqüífers.