L’Agència destinarà més de 230.000 €, fins al 2023, al manteniment del nou tanc de tempestes d’Eivissa

tanc de tempestes

Les noves instal·lacions s’incorporaran al sistema de sanejament de la ciutat en una data encara per determinar

El consell d’administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha aprovat, aquest dijous, l’inici de l’expedient de modificació del contracte de servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment, conservació de les instal·lacions de sanejament i depuració de la zona Eivissa 1.

El motiu de la modificació és la inclusió en el contracte de les noves infraestructures construïdes pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i que s’incorporaran en una data encara per determinar al sistema de sanejament i depuració gestionat per l’ABAQUA: un tanc de tempestes situat al port d’Eivissa, dos tancs a la zona de Talamanca i un triturador de sòlids al col·lector 0.

L’informe tècnic aprovat proposa quantificar en 233.416,16 € (IVA exclòs) el cost del manteniment d’aquestes instal·lacions fins a l’extinció de l’actual contracte, el novembre de 2023. Aquesta xifra suposa un increment del 3,86% respecte de l’actual. S’estima que pel manteniment d’aquestes noves instal·lacions es necessitarà un operari addicional, additius de desodorització i un increment de les despeses de manteniment preventiu, correctiu i normatiu tant mecànic com elèctric i electrònic.

L’ABAQUA serà la responsable de gestionar el funcionament d’aquestes noves instal·lacions una vegada se signi l’acta de recepció amb el Ministeri. Prèviament, s’haurà de dur a terme una visita tècnica conjunta on s’ha de certificar que les obres s’han acabat correctament i les instal·lacions funcionen de manera adequada. Per a cap d’aquestes dues passes no hi ha encara determinada una data concreta.