L’Agència Balear de l’Aigua licita l’obra de remodelació i millora de la depuradora de Sant Josep

L’actuació preveu la substitució del sistema d’airejament del tractament biològic per garantir la depuració de les aigües residuals del nucli urbà josepí

L’Agència Balear de l’Aigua ha tret a licitació el projecte de substitució i millora del sistema d’airejament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Josep, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia. El pressupost base de les obres és de 113.416,92 euros i les empreses podran presentar les seves ofertes fins el pròxim 4 de setembre.

L’objectiu d’aquestes obres és remodelar les instal·lacions del tractament biològic de la depuradora per garantir la correcta depuració de les aigües residuals del nucli urbà josepí. D’aquesta manera, es desmuntarà una part de la instal·lació actual d’airejament del llacunatge biològic de la depuradora a partir de la millora del sistema i la substitució d’alguns elements que estan en estat de deteriorament.

Així, entre d’altres actuacions previstes, s’hi troben el desmuntatge i sanejament dels col·lectors de repartiment al biològic, la instal·lació de noves bombes de recirculació amb canonada fins a l’entrada d’aigua al biològic, la instal·lació d’airejadors i agitador en bassa del biològic o el desmuntatge i sanejament de l’actual decantador lamelar. El termini d’execució d’aquestes obres és de quatre mesos.

Aquestes millores s’emmarquen en el conjunt d’actuacions de sanejament i depuració impulsades per l’Agència Balear de l’Aigua per garantir el bon funcionament de la xarxa de depuradores de gestió autonòmica. D’aquesta manera, es respon a l’Informe del tractament de les aigües residuals urbanes elaborat per l’empresa pública, on s’identificava que 8 de les 79 depuradores tenien una depuració deficient de les aigües residuals urbanes. L’EDAR de Sant Josep és una instal·lació de petites dimensions dissenyada per una població de 1.380 habitants i que depura un cabal de 60.000 m3 anuals que suposa el 0,5 % del cabal depurat a l’illa d’Eivissa.

Des de l’Agència, han recordat la necessària coordinació de les actuacions amb les institucions locals per garantir l’adequada depuració de les aigües residuals urbanes. Per fer-ho, han incidit, calen actuacions de millora del clavegueram per part dels ajuntaments i millores de les depuradores per part del Govern.

Cal recordar que, segons l’informe, un 82 % de les aigües residuals urbanes a l’illa d’Eivissa arribaven a les depuradores amb valors superiors al llindar legal, dificultant-ne la correcta depuració.