L’inici de les obres de la conducció Maria de la Salut-Petra acosta l’arribada de l’aigua potable a Manacor

El projecte es va adjudicar per 7,2 milions d’euros finançats per l’ITS

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el director de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), Manuel Porras, han visitat, aquest dilluns, les obres d’un dipòsit regulador de 1.920 m3 a Petra. Es tracta de la primera de les actuacions previstes en el «Projecte de conducció Maria de la Salut-Petra» que permetrà que l’aigua potable arribi a Manacor i, a llarg termini, al Llevant de Mallorca.

El projecte l’està executant l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) i es va adjudicar per 7.252.717,58 € (sense l’IVA), finançats a través del fons de l’impost de turisme sostenible (ITS). A banda del dipòsit que ja s’està executant a Petra, es preveu un altre de 6.000 m3 a Maria de la Salut, on també s’instal·larà un edifici de control i d’on sortirà la conducció principal, que serà una canonada que ja està construïda.

El primer tram, fins al dipòsit regulador de Maria de la Salut, tindrà una longitud de 332,25 m, mentre que el segon, des d’aquest dipòsit fins a Petra, farà 10.369,55 m. A més, també està previst construir un ramal a Ariany amb una canonada de 200 mm de diàmetre i una longitud de 2.670,91 m.

Les conduccions projectades estan dimensionades per satisfer la demanda d’Ariany, Petra i Manacor, i per a una futura ampliació de la xarxa fins a la costa de Llevant de Mallorca, amb l’objectiu d’estendre la xarxa en alta de l’illa per garantir l’abastiment d’aigua de qualitat a totes les localitats, la qual cosa també contribuirà a la recuperació dels aqüífers.

El conseller Mir ha destacat la importància d’un projecte que «ens permetrà disposar de les infraestructures necessàries per a garantir el subministre d’aigua a municipis situats on ara mateix aquest bé és escàs o on, directament, la seva escassa qualitat no el fan adequat per al consum humà».