L’Agència rep l’autorització per donar el sus a la remodelació de la dessalinitzadora de Palma

\ La redacció i la tramitació del projecte es licitaran per un import màxim de 562.046,21 €, amb l’IVA inclòs


\ La planta, inaugurada fa vint anys, és la principal font de subministrament d’aigua potable a Mallorca


El Consell de Govern ha autoritzat, aquest dilluns, l’Agència Balear de l’Aigua a aprovar l’expedient de despesa corresponent a la contractació del servei per a la redacció i la tramitació del projecte de les obres de remodelació de la Instal·lació Dessalinitzadora d’Aigua de Mar (IDAM) de la badia de Palma. El projecte es licitarà per una despesa màxima de 562.046,21 €, amb l’IVA inclòs, i amb un termini d’execució de sis mesos.

La planta dessalinitzadora de la badia de Palma és la principal font de subministrament d’aigua potable a l’illa de Mallorca. Les instal·lacions van entrar en funcionament l’any 1999 amb una capacitat de producció de 43.000 m3/dia i sis línies de producció.

Després de diverses ampliacions i reformes, es va ampliar la capacitat màxima de la planta fins a 64.800 m3/dia i nou línies de producció.

En l’actualitat molts dels seus equips i instal·lacions han finalitzat la vida útil i no permeten garantir el compliment de la quota de producció de la planta dessalinitzadora en anys de sequera. L’antiguitat de la planta la fa, també, poc eficient energèticament.

L’avantprojecte per a la remodelació de la IDAM preveu un pressupost per a l’execució de les obres de 29.554.191,91 € sense l’IVA.