L’Agència Balear de l’Aigua adjudica la redacció del projecte de rehabilitació del dipòsit de la dessaladora de Formentera

L’import del contracte és de 80.159,13 €, amb l’IVA exclòs

El consell d’administració de l’Agència Balear de l’Aigua ha aprovat, aquest dijous, la redacció del projecte de rehabilitació estructural del dipòsit de la Instal·lació Dessaladora d’Aigua de Mar (IDAM) de Formentera. L’empresa que redactarà el projecte és l’UTE Gradual Ingenieros, SL – Calter Ingeniería, S.L. per un import de 80.159,13 € (IVA exclòs) i amb un termini d’execució de sis mesos.

El dipòsit va ser construït l’any 2002 i és on s’emmagatzema l’aigua resultant del procés de dessalinització. Té una capacitat de 17.500 m3 i garanteix el subministrament a l’illa. Des que es va construir, no s’hi havia realitzat cap tasca de rehabilitació i, en les darrers mesos, s’hi havien detectat alguns signes d’empitjorament d’algunes parts de l’estructura.

A causa de les pressions de l’aigua, així com de la corrosió i dels efectes de la retracció provocada pel nivell de l’aigua, alguns elements d’aquesta infraestructura han patit fissures. Per aquesta raó, l’Agència Balear de l’Aigua, òrgan gestor de les instal·lacions, ha encarregat el projecte, que facilitarà la solució adequada i definirà les actuacions necessàries per garantir l’estabilitat estructural del dipòsit de la dessaladora.

Cal recordar que l’aigua potable que consumeix l’illa de Formentera és subministrada per l’Agència Balear de l’Aigua a partir de la producció de la IDAM. Aquesta planta compta amb tres línies de producció d’aigua dessalada, que garanteixen el subministrament urbà i permeten reduir la pressió sobre l’aqüífer de l’illa, actualment en estat de sobreexplotació i salinització.