L’Agència Balear de l’Aigua encarrega una prova pilot per reduir el volum dels llots que generen les depuradores de les Illes Balears

La prova pilot s’efectuarà a tres instal·lacions de l’arxipèlag durant sis mesos

L’Agència Balear de l’Aigua ha encarregat un estudi per determinar l’eficiència del tractament biològic que actualment s’està realitzant a la línia de llots de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) de les Illes Balears. L’estudi consistirà en una prova pilot amb un nou tractament que, en cas de funcionar, reduiria el volum de llots generats a les instal·lacions i en milloraria les característiques de cara a permetre’n un millor procés d’assecatge.

Els llots són els residus generats durant el tractament i depuració de les aigües residuals. Es produeix durant l’etapa de tractament biològic de l’EDAR on la matèria orgànica es biodegrada per l’acció de microorganismes donant com a resultat els llots de depuració. Actualment, l’Agència Balear de l’Aigua gestiona 79 EDAR a tot l’Arxipèlag generant un total de 46.125 tones de llots anuals.

El transport i tractament dels llots produïts a les instal·lacions suposa una despesa anual al voltant dels sis milions de euros. La reducció dels fangs suposaria, per tant, un estalvi important a les arques públiques i una millora palpable per al medi ambient. Així amb aquest estudi pilot, l’Agència Balear d’Aigua, inicia els primers passos per complir amb la Llei Balear de Residus aprovada l’any passat, que requereix l’elaboració d’un estudi de minimització de residus.

La prova es realitzarà a tres EDAR durant sis mesos i consistirà en la posada en marxa d’un sistema d’injecció controlada de bacteris per millorar la digestió i degradació de la matèria orgànica. El sistema és un equip de creixement microbià controlat per ordinador que dispensa de manera diària una quantitat molt elevada de bacteris en estat vegetatiu. Un cop els bacteris són introduïts en el sistema de depuració comencen a degradar la matèria orgànica present. D’aquesta manera es podrà reduir fins a un 10% del residu de llots generats i es minimitzaran problemes d’olors en les depuradores. El contracte ha estat adjudicat per 17.424 € (amb l’IVA inclòs) i té un termini d’execució de vuit mesos.