L’Agència Balear de l’Aigua prorroga el contracte d’explotació, manteniment i conservació de l’IDAM de Santa Eulària des Riu

\ El servei s’estendrà fins al 30 de novembre de 2021 per un import màxim de 752.974,55 €, amb l’IVA inclòs

\ La planta, en funcionament des de fa dos anys, dona servei als cinc municipis de l’illa i pot produir 15.000 m3 diaris


El Consell de Govern ha autoritzat, aquest dilluns, a l’Agència Balear de l’Aigua a aprovar l’expedient de despesa corresponent a la segona pròrroga del servei d’explotació, manteniment i conservació de la Instal·lació Dessalinitzadora d’Aigua de Mar (IDAM) de Santa Eulària des Riu, amb una despesa màxima de 752.974,55 €, amb l’IVA inclòs.

El contracte de serveis per dur a terme l’explotació, el manteniment i la conservació de la IDAM de Santa Eulària es va signar l’1 de desembre de 2017 per un import d’1.505.949,12 €, amb l’IVA inclòs, i un termini d’execució de dos anys. Una vegada finalitzat, es va signar el contracte pròrroga entre les parts per un termini d’un any fins al 30 de novembre de 2020.

El plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació preveu que el termini de vigència pugui ser prorrogat de mutu acord per les parts mitjançant una o diverses pròrrogues per un termini total de dos anys, sempre que es mantinguin inalterats els preus unitaris inicials.

La IDAM de Santa Eulària va entrar en funcionament el 2018 i disposa de tres línies de producció amb una capacitat de producció màxima de 15.000 m3 diaris. Les instal·lacions es troben connectades a la xarxa d’abastiment en alta de l’illa d’Eivissa i, per tant, poden donar servei als municipis de Santa Eulària des Riu, Eivissa, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i Sant Joan de Labritja.